Aktiebolag - från start till avslut

Att starta eller avsluta ett aktiebolag kan kännas krångligt eller till och med övermäktigt. Oftast är det svårt att hitta samlad information endast avsedd för aktiebolag som bolagsform. Därför kommer vi här att gå igenom viktig information som har med aktiebolag att göra och dra några paralleller med andra bolagsformer.

Innehållsförteckning:

 • Aktiebolag som bolagsform
 • Kostnad för aktiebolag
 • Ansvar
 • Starta aktiebolag

  • Registrera
  • Köpa lagerbolag
 • Avsluta aktiebolag

  • Snabbavveckling

Aktiebolag som bolagsform

Vem är då aktiebolaget lämpligt för? Här går vi igenom lite fakta för att ge lite vägledning i valet av bolagsform.

 • Ett aktiebolag är en juridisk person. Det betyder bl a att aktiebolaget är självständigt och måste företrädas av någon. Den enda bolagsformen som inte är en juridisk person är enskild näringsverksamhet (enskild firma).
 • Minst en person eller ett företag måste äga aktiebolaget.
 • Bolaget är ansvarigt och ingen annan, dvs. aktiebolaget kan ingå avtal och ta ansvar för skulder. I en enskild näringsverksamhet är näringsidkaren personligen ansvarig. I handelsbolag är bolagsmännen ansvariga för skulder och i kommanditbolag är det komplementären som hålls ansvarig för skulder.
 • Det krävs ett aktiekapital om minst 25 000 kr för att starta ett aktiebolag. De resterande bolagsformerna har inget eller väldigt lågt kapitalkrav.
 • Företrädare för ett aktiebolag är styrelsen. När man startar ett aktiebolag behöver man ha minst en styrelseledamot och en suppleant.
 • Ett aktiebolag måste registreras hos Bolagsverket och Skatteverket.
 • Ett aktiebolag är namnskyddat i hela landet.
 • Aktiebolaget ska betala bolagsskatt för vinsten. Bolagsskatten är 22%, men kan under 6 år minskas till 16,5% genom avsättning till så kallad periodiseringsfond. Ägarna beskattas när de tar ut lön och/eller eventuell utdelning av bolagets vinst.
 • Årsredovisning skall lämnas in till Bolagsverket av alla aktiebolag. Revisor behövs inte för små, privata aktiebolag.
 • Den sjukpenninggrundande inkomsten baseras på uttagen lön.

I vissa situationer kan det vara fördelaktigt att välja en annan bolagsform än just aktiebolag. Ett sådant tillfälle är om du till exempel vill testa en affärsidé vid sidan om anställning och inte har 25 000 kr i startkapital. Då kan till exempel enskild näringsverksamhet (enskild firma) som inte har något krav på startkapital, vara ett bra sätt att komma igång. Vad gör du då om firman går så bra att du säger upp din anställning? Antingen fortsätter du bedriva verksamheten som enskild näringsidkare eller går det bra att omvandla till aktiebolag. Om intäkterna blir stora i den enskilda firman så finns det skattemässiga fördelar med att starta aktiebolag då du till exempel inte behöver betala lika hög skatt för intäkterna före du tar ut dem i lön.

Kostnad för aktiebolag

Vad kostar det att starta och driva ett aktiebolag? Först och främst behöver du ha 25 000 kr som kan sättas in som aktiekapital vid starten av företaget. Det går självfallet att starta ett aktiebolag med mer än 25 000 kr i aktiekapital men 25 000 kr är minimum. Det går även att sätta in delar av eller hela aktiekapitalet i form av saker/inventarier genom så kallad apportegendom. I detta fall måste man ha ett apportintyg från en revisor som intygar att värdet av egendomen är korrekt. Ett revisorsintyg tar tyvärr oftast tid och kostar pengar.

Bolagsverket tar även ut en avgift för att registrera ett nytt aktiebolag. Det kostar för närvarande 1900 kr att anmäla via e-tjänsten på Verksamt.se alternativt 2200 kr om du använder Bolagsverkets blankett Nyregistrering, nr 816.

Vem är ansvarig i ett aktiebolag?

I en enskild näringsverksamhet är det du själv som näringsidkare som ingår avtal och därmed har personligt ansvar för eventuella skulder. I ett aktiebolag är det däremot aktiebolaget som ingår avtal och tar ansvar för skulder pga att aktiebolaget är en juridisk person, dvs betraktas som självständigt. Styrelsen har dock det yttersta ansvaret, om mer än hälften av aktiekapitalet förbrukas så kan styrelsen bli betalningsansvariga för aktiebolagets skulder.

Starta aktiebolag

Att starta ett aktiebolag innebär en del administration och startkostnader så det kan vara värt att lägga lite tid på att sätta sig in i vad som krävs. Det finns dock en hel del andra saker som är minst lika viktiga. Det viktigaste är ju att ha en affärsidé som du tror starkt på. När du har en bra idé så gäller det att testa den och omsätta den i en trovärdig affärsplan, komma på ett bolagsnamn i tre varianter eftersom det inte är säkert att du får ditt första namnförslag godkänt. Det finns många användbara checklistor på vad du bör tänka på när du ska starta företag, här är en som kan vara värd att läsa igenom: https://mittforetag.com/starta-foretag-stora-checklistan/

Registrera aktiebolag

Att bilda ett aktiebolag börjar med upprättandet av en stiftelseurkund. Denna upprättas av alla stiftare och skall bland annat innehålla uppgifter om aktievärde, funktionärer samt ett förslag till bolagsordning som innehåller företagsnamn och verksamhetsbeskrivning. Alla aktieägares innehav skall också framgå av stiftelseurkunden. Aktiekapitalet skall sättas in och aktieteckningen ska undertecknas av samtliga aktieägare. Alla stiftare skriver under stiftelseurkunden för att bilda aktiebolaget. Sedan ska företaget registreras hos Bolagsverket och avgiften för anmälan betalas.

Om anmälan är komplett så beslutar Bolagsverket om registrering och företaget får organisationsnummer och registreringsbevis. Nu kan verksamheten starta.

Se vidare info hos Bolagsverket.se

Köpa lagerbolag

Ett alternativ till att registrera ett aktiebolag själv är att köpa ett så kallat lagerbolag. Det är ett aktiebolag som ett ombud har registrerat i förväg för att sälja det vidare. I ett lagerbolag ska det inte ha bedrivits någon verksamhet utan det är ett nytt aktiebolag endast avsett att säljas vidare. Detta är ett bra alternativ om man har tidspress. Man kan få tillgång till ett organisationsnummer samma dag som man beställer bolaget och kan därmed t ex ingå avtal direkt. En annan aspekt som gör att många väljer att köpa lagerbolag är att man slipper hantera ärendet gentemot Bolagsverket. Så om man inte vill lägga tid på detta eller känner sig osäker på processen så är ett lagerbolag ett effektivt alternativ. Det har blivit allt vanligare under senare år att starta aktiebolag genom att köpa ett lagerbolag. Lagerbolag kan ni beställa här.

Avsluta aktiebolag

Det finns flera sätt att göra sig av med ett aktiebolag. Man kan sälja bolaget eller låta det gå upp i ett annat bolag (fusion). Det kan givetvis även försättas i konkurs om det går illa, men det vi kommer att gå igenom här är att avveckla aktiebolaget genom likvidation.

När det av en eller annan anledning blivit aktuellt att lägga ner aktiebolaget så är det lite mer komplicerat än om man till exempel haft en enskild näringsverksamhet (där man kan bestämma själv att avregistrera sin enskilda firma). Framförallt tar det längre tid, man brukar säga att det tar 7-9 månader att avveckla aktiebolag. Sanningen är den att det tar minst 7 månader men att det kan ta flera år om fallet är komplicerat (om det uppstår tvister). Den enskilt största anledningen till att det tar så lång tid är att Bolagsverket måste kalla på okända borgenärer i 6 månader innan bolaget kan likvideras.

Det första steget i att likvidera ett aktiebolag är att kalla till bolagsstämma. Där fattar man beslut om att försätta bolaget i likvidation. Sedan ska det tillsättas en likvidator som företräder bolaget under likvidationen och det måste anmälas till Bolagsverket. Det är alltid Bolagsverket som fattar beslutet om vem som ska vara likvidator även om bolagets styrelse kan föreslå en likvidator.

Bolagsverket vill ha avgifter för sitt arbete. Det kostar 1.000 kr att ansöka om likvidation och 625 kr att ansöka om att Bolagsverket skall kalla på okända borgenärer.

Den likvidator som utses vill med största sannolikhet ha betalt för sitt arbete. Så är det alltid om man låter Bolagsverket bestämma likvidator.

Observera att det inte fungerar att Bolagsstämman beslutar att utse någon av bolagets nuvarande styrelseledamot till likvidator. Det kan Bolagsverket endast undantagsvis acceptera.

Snabbavveckling

Det finns idag ett alternativ till sedvanlig likvidation som kallas snabbavveckling eller snabblikvidation. Precis som med lagerbolag har detta blivit en allt vanligare tjänst. Snabbavveckling av aktiebolag innebär att man säljer aktiebolaget till en aktör som sedan avvecklar bolaget på sedvanligt sätt i sin egen regi. På detta sätt är det en snabb process för säljarna att lägga bolaget bakom sig även om det i själva verket tar lika lång tid innan bolaget är likviderat. Som säljare slipper man med andra ord hela avvecklingsprocessen med administration och arbetstid.

Några saker du behöver göra vid en snabbavveckling

 • Verksamheten måste vara avslutad och eventuella lager, inventarier ska vara avyttrade innan ett köpeavtal kan undertecknas.
 • Du kommer att behöva tillhandahålla en del dokument rörande bolaget, så som aktiebok, årsredovisning och deklaration m.m. (du får en komplett lista på dokument tillsammans med offerten).
 • Du behöver underteckna generalfullmakt samt köpeavtal.

Kostnad/Betalning

Den kanske största fördelen med snabbavveckling är att man får ut kapitalet i form av köpeskillingen meddetsamma istället för att vänta på att likvidationen ska avslutas för att sedan få kapitalet utskiftat efter minst 7-8 månader. Om man jämför kostnader för att avveckla ett aktiebolag med ege avlönad likvidator (obs! som vi skrev, Bolagsverket godkänner inte att ni själva blir likvidator) och avgifter samt dina egna kostnader i nedlagd tid så får du oftast ut lika mycket pengar i köpeskilling vid en snabbavveckling som du skulle få efter en avslutad likvidation, men du slipper göra arbetet själv. Den största enskilda anledningen till detta är att vi som erbjuder snabbavveckling har effektiva rutiner och processer på plats för att avveckla aktiebolag på effektivast möjliga sätt.

Vi erbjuder snabbavveckling till konkurrenskraftiga villkor! Beställ en kostnadsfri offert på snabbavveckling här.

Mer resurser:

Verksamt.se

Bolagsverket.se

Skatteverket.se

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!