hero-banner

Lagerbolag – Det enkla sättet att starta aktiebolag!

LÄS MER

Våra medarbetare berättar om lagerbolag

Våra medarbetare berättar om lagerbolag

Att köpa ett lagerbolag är ett snabbt sätt att komma igång med sitt företagande. Våra medarbetare Linda och Stefan berättar om lagerbolag och våra kunders vanligaste funderingar. Om du har funderingar utöver dessa så är det bara att kontakta oss – vi hjälper gärna till!

Vad är ett lagerbolag?

Ett lagerbolag är ett helt vanligt aktiebolag som är registrerat hos Bolagsverket. Att registrera ett aktiebolag själv via Bolagsverket är en process som tar några dagar och innefattar en del arbete. Att köpa ett lagerbolag av oss innebär att vi redan har gjort allt arbete med Bolagsverket och att vi har färdiga aktiebolag ”på lager” att sälja vidare till er.

Varför ska jag köpa mitt lagerbolag av er?

En del kunder konstaterar att vi har marknadens bästa pris på lagerbolag men undrar samtidigt om det finns några fler fördelar med att köpa sitt lagerbolag av oss? Förutom vårt låga pris så strävar vi alltid efter att våra kunder ska vara nöjda med sin kontakt med oss. Vi svarar glatt på alla frågor som kan uppstå och ser verkligen till att kunden kommer i mål med sina önskemål gällande bolaget. Detta uppnår vi med en hög grad av personlig service. Det händer ibland att en kund ångrar sig, exempelvis med det namnförslag som kunden har skrivit i beställningsformuläret. För oss är det en självklarhet att hjälpa kunden ändra detta och vi gör det utan att ta betalt. Hos många andra leverantörer av lagerbolag så får man betala för att gå tillbaka och ändra i sin beställning.

Vad är fördelarna med att köpa ett lagerbolag jämfört med att starta ett aktiebolag själv från grunden?

När du köper ett lagerbolag av oss så går det betydligt snabbare för dig att komma igång med ditt företagande. Man beställer enkelt via vårt beställningsformulär här på cbs.se och inom 2 timmar återkopplar vi med ett organisationsnummer och handlingar som behöver skrivas på av dig. De största fördelarna med att köpa ett lagerbolag är tidsvinsten och att du slipper göra allt arbete med att registrera ett aktiebolag själv.

När kan jag börja använda lagerbolaget?

Du kan börja använda bolaget fullt ut direkt efter att du har erhållit generalfullmakten för bolaget av oss. Generalfullmakten ger dig rätt att företräda bolaget till dess att Bolagsverket har handlagt ärendet färdigt och registrerat dig som företrädare. Generalfullmakten får du omgående av oss när du har skrivit på köpeavtalet, startat ett bankkonto i bolagets namn och satt in aktiekapitalet, betalat vår faktura och skickat tillbaka allt till oss.

Måste jag välja en VD?

Du behöver inte utse en VD.

Vem ska jag välja som firmatecknare?

Enligt lag så tecknar alltid styrelsen i föreningen bolaget, ett vanligt missförstånd är att suppleanten är en del av styrelsen, så är inte fallet. Suppleanten tecknar inte firman om man inte gör ett aktivt val och väljer att suppleanten ska vara firmatecknare. Har du valt en VD så har denne enligt lag rätt att teckna bolaget för löpande åtgärder.

Hur beställer jag ett lagerbolag?

Att beställa ett lagerbolag är väldigt enkelt! Du behöver bara fylla i vårt beställningsformulär som finns här på hemsidan. Resten sköter vi. Undrar du över något så kan du antingen chatta, ringa eller maila till oss, så hjälper vi dig.

Är lagerbolaget helt nytt?

Ja, vi garanterar att det aldrig har bedrivits någon form av verksamhet i de lagerbolag som vi säljer. Våra lagerbolag är helt nyregistrerade aktiebolag som vi har startat för att sälja dem vidare till kunder som behöver ett aktiebolag snabbt, enkelt och prisvärt.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt lagerbolag?

Inom två timmar (ofta fortare) efter att du har gjort din beställning så mailar vi utförliga instruktioner och samtliga dokument som behövs. I dessa handlingar ingår även registreringsbevis, bankfullmakt och organisationsnummer för bolaget.

Vem sköter kontakten med Bolagsverket?

All kontakt med Bolagsverket sköter våra erfarna medarbetare.

Hur mycket kostar det?

Kostnaden för att köpa ett lagerbolag varierar beroende på om man väljer några tillval eller inte. Vårt baserbjudande som är det vi säljer mest av är mycket konkurrenskraftigt. Om du väljer vårt baserbjudande så betalar du endast 6.995 kr inklusive moms. I priset ingår även Bolagsverkets avgifter.

Vem ska betala fakturan?

Du väljer själv i beställningsformuläret om du vill att fakturan ska ställas ut till dig privat eller om den ska ställas ut till det nya bolaget. Om du väljer det senare skickar vi fakturan till nya bolaget tillsammans med bankfullmakten. Det innebär att du kan betala fakturan direkt från det aktiekapital på 25.000 eller 50.000 kr som du har satt in. De flesta väljer detta alternativet.

Hur ska handlingarna signeras?

Vi mailar samtliga handlingar till dig tillsammans med tydliga och enkla instruktioner om vad som ska signeras samt hur. Detta får du i ett mail av oss inom 2 timmar efter att vi har erhållit din beställning. Vi skickar även ut handlingarna med fysisk post så att du har dem i brevlådan dagen efter.

Vad ska jag tänka på när det gäller första räkenskapsåret?

Ofta kan man välja att ha ett förlängt första räkenskapsår. Räkenskapsåret får högst vara 18 månader. Första räkenskapsåret börjar den dag bolaget har registrerats hos Bolagsverket.

Hur betalar jag aktiekapitalet?

Vi skickar en bankfullmakt till dig som är knuten till bolagets organisationsnummer. Med denna fullmakt sätter du in aktiekapitalet för ditt bolag i samband med att du öppnar ett bankkonto i valfri bank. Banken bekräftar att aktiekapitalet har satts in genom att underteckna ett likvidintyg som du sedan skickar tillbaka till oss tillsammans med övriga påskrivna handlingar.

Kan jag betala aktiekapitalet med en bil?

Ett aktiekapital kan bestå av andra tillgångar än kontanter s k apportegendom. En sådan tillgång måste intygas av en revisor. När du köper ett lagerbolag av oss måste aktiekapitalet betalas med kontanter. Du kan sedan i efterhand sälja tillgångar till bolaget.

Måste jag ha revisor?

Majoriteten av de beställningar som görs hos oss består av ett aktiebolag utan revisor.

Det är endast krav på att ha revisor om bolaget uppnår minst två av följande villkor:

  • Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning.
  • Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning.
  • Fler än 3 anställda.

Villkoren måste uppnås var och ett av de två sista räkenskapsåren.

Vad innebär tillvalet Namngranskning?

Namngranskning innebär att vi söker hos Bolagsverket på det namnförslag ni valt för att se om det namnet redan är upptaget eller kan tänkas vara för likt ett annat bolag och därmed inte godtas.

Är det en nackdel att välja ett aktiebolag med 25.000 kr i aktiekapital jämfört med ett bolag som har 50.000 kr i aktiekapital?

Nej, det finns egentligen ingen nackdel förutom att bolaget då har ett lite mindre startkapital. 25.000 kr är det minsta kapitalet man kan starta ett AB med och är det du beställer i vårt formulär online. Du kan vid behov göra aktieägartillskott till bolaget i efterhand.

Är bolaget registrerat för F-skatt, moms och som arbetsgivare?

Nej, eftersom det är ett helt rent bolag som aldrig haft någon verksamhet, så är bolaget heller inte registrerat för något av ovanstående. Önskar du hjälp med detta så hjälper vi gärna till och du har möjlighet att välja detta som tillval i beställningen av ditt lagerbolag.

Vad ska jag tänka på när jag väljer namn till Bolaget?

Bolagets namn måste innehålla AB eller Aktiebolag. Ett företagsnamn får inte vara vilseledande eller bara beskriva vad man gör. Namnet kan t ex bestå av fantasiord, ortnamn, efternamn, bokstavskombinationer och till dessa kan man även lägga till ett verksamhetsord. Namnet får inte vara förväxlingsbart med ett redan existerande företagsnamn eller varumärke.

Kan jag vara ensam i styrelsen?

Nej, styrelsen måste bestå av minst en ledamot och en suppleant och dessa kan inte vara samma person. Minst hälften av ledamöterna och minst hälften av suppleanterna måste vara bosatta inom EES.

Måste jag ha ett svenskt personnummer för att köpa ett Lagerbolag?

Man kan vara en eller flera som äger ett AB antingen som fysiska eller juridiska personer. Man får vara bosatt i vilket land som helst. I dagsläget registrerar inte bolagsverket vem som äger aktierna. Aktiebolaget (styrelsen) är enligt lag skyldig att upprätthålla en aktiebok med en förteckning på aktuella aktieägare.

Får jag en bolagspärm av er?

Så fort bolaget är registrerat hos Bolagsverket så gör vi en bolagspärm i PDF format och mailar till dig.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Köp ditt lagerbolag av oss idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på våra lagerbolag. Vi kan ha ditt nya bolag klart inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!