hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

Fördelarna med att avveckla aktiebolag genom snabbavveckling

Fördelarna med att avveckla aktiebolag genom snabbavveckling

Alla som någon gång själv har startat ett aktiebolag eller köpt ett lagerbolag har sannolikt upplevt processen som inte alltför krånglig. På samma sätt är det troligt att de flesta som har eller har haft ett aktiebolag och sedan kommit till insikten att det är dags att avveckla aktiebolaget insett att det är en avsevärt mer komplicerad process.

Att avveckla ett aktiebolag är inget man gör i en handvändning. Det är en komplicerad process som tar 7-9 månader att genomföra och det finns många steg på vägen med diverse formalia som skall uppfyllas. Att avveckla ett aktiebolag innebär en process som pågår till dess att bolaget är upplöst och dess organisationsnummer inte längre finns kvar. Att bara byta namn på bolaget innebär inte att det är avvecklat, då finns organisationsnumret kvar.

Många företagare som vill avveckla sitt aktiebolag är dåligt insatta i hur processen går till. Ofta, efter ett samtal med Bolagsverket, då företagaren får kännedom kring processen samt insikten i kravet av en godkänd likvidator utstakar sig två alternativ. De två alternativen är att göra en sedvanlig likvidation eller att sälja bolaget för snabbavveckling.

Alternativet med sedvanlig likvidation innebär att en likvidator tillsätts som sedan ansvarar för att bolaget avvecklas. Om man inte själv har en godkänd likvidator i sitt nätverk som kan ta sig an uppgiften så får man hjälp av Bolagsverket att tillsätta en likvidator. I detta fall tillsätter Bolagsverket en advokat som tar betalt per timme för att sköta avvecklingen av aktiebolaget.

Att avveckla bolaget genom sedvanlig likvidation med hjälp av en likvidator tillsatt av Bolagsverket är en dyr process, flera gånger dyrare än att avveckla aktiebolaget genom snabbavveckling. En annan nackdel med en sedvanlig likvidation är tiden det tar innan skiftet sker, dvs när bolagets tillgångar kan tillgodogöras av dess aktieägare. Det innebär att aktieägarna får vänta 7-9 månader innan de får ta del av bolagets tillgångar.

Nackdelar med sedvanlig likvidation

För att summera så är nackdelarna med en sedvanlig likvidation att det är en betydligt mer kostsam process än snabbavveckling och att man får vänta 7-9 månader innan man kan tillgodogöra sig bolagets medel privat.

Snabbavveckling är ett snabbt och smidigt alternativ

Alternativet att avveckla sitt aktiebolag genom snabbavveckling skiljer sig från en sedvanlig likvidationsprocess, för den som äger bolaget. För bolaget i sig självt är det ingen större skillnad, slutdestinationen blir densamma, dvs bolaget blir avvecklat efter 7-9 månader och finns inte längre kvar.

Skillnaden för den som äger bolaget är att processen att avveckla aktiebolaget genom snabbavveckling går väldigt mycket snabbare och enklare. Att avveckla aktiebolaget genom snabbavveckling innebär att processen tar, i de flesta fall ett par dagar, istället för 7-9 månader som vid en sedvanlig likvidation.

Att snabbavveckla sitt aktiebolag innebär att man säljer sitt bolag till en aktör som sedan avvecklar bolaget i egen regi. Seriösa aktörer som arbetar med snabbavveckling har stor erfarenhet av detta och avvecklar årligen tusentals bolag, de har erfarenhet och kompetens att tillgodose att bolaget avvecklas korrekt.

Oseriösa aktörer inom snabbavveckling säljer ditt bolag vidare

Det finns många aktörer på marknaden som vill påskina att de är seriösa aktörer, tyvärr stämmer det inte alltid. Det har genom alla de år som vi har varit verksamma poppat upp aktörer med fantastiska erbjudanden kring avveckling av aktiebolag som visat sig inte stämma. Dessa aktörer kommer och går och den röda tråden är att bolagen de förvärvar inte avvecklas.

Istället för att avvecklas så byter man bara bolagets namn och säljer det vidare, inte sällan hamnar bolagen i kriminella kretsar vilket sin tur ofta leder till negativa konsekvenser även för tidigare företrädare. Vi tycker det här är riktigt tråkigt och lider med företagare som har fått se sina tidigare bolag hamna i orätta händer med allt vad detta innebär.

Risken för oseriösa aktörerna är den största nackdelen med att snabbavveckla sitt aktiebolag. Om du ska avveckla aktiebolaget och har beslutat dig för att avveckla det genom snabbavveckling så måste du göra din hemläxa. Att göra läxor är något de flesta inte tycker är så kul, men i det här fallet är det väldigt enkelt.

Kolla upp aktören som har erbjudit sig att köpa ditt bolag för snabbavveckling. Det enklaste sättet är att ringa Bolagsverkets likvidationsavdelning och fråga om det är en aktör de har erfarenhet av. Sunt bondförnuft kommer man också en lång väg på, om aktören säger att det bara kostar exempelvis 5.000 kr att avveckla bolaget så är det en varningsflagg. Aktören som köper bolaget ska sköta hela avvecklingsprocessen med allt vad det innebär under 7-9 månader, det är många moment och åtaganden. Dessutom ska aktören förutom allt arbete med avvecklingsprocessen betala avgifter till Bolagsverket om 2.000-3.000 kr, då faller ett arvode om 5.000 kr på sin egen orimlighet. Att avveckla sitt aktiebolag med en seriös aktör kostar kring 10.000 kr.

De uppenbara fördelarna med att likvidera ditt bolag med snabbavveckling

Om du anlitar en seriös aktör för att snabbavveckla ditt aktiebolag så är fördelarna uppenbara. Du får en process som är över på ett par dagar till en kostnad om ca 10.000 kr. Vid en snabbavveckling får du dessutom tillgodogöra dig bolagets tillgångar direkt i samband med förvärvet. Detta istället för att vänta 7-9 månader på att få tillgång till bolagets medel till en kostnad som är flera gånger högre än vid en snabbavveckling. Dvs mer pengar för bolaget och du får pengarna betydligt snabbare.

Du får betalt för bolaget i form av en köpeskilling som baseras på bolagets eget kapital. Om bolaget har ett eget kapital om 300.000 kr så får du en köpeskilling för bolaget om ca 290.000 kr. Samma dag som vi köper bolaget betalar vi ut köpeskillingen och inleder avvecklingen av aktiebolaget. Vi namnändrar då bolaget, byter dess adress samt ersätter styrelsen med vår likvidator. Vi sköter nu bolaget och alla moment som ingår i avvecklingen och du kan lägga det bakom dig och gå vidare mot nya äventyr.

Om du har funderingar kring att avveckla ditt aktiebolag så tveka inte att höra av dig till oss. Vi har stor erfarenhet av att avveckla aktiebolag och avvecklar årligen tusentals bolag. Kontakta oss här

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!