hero-banner

Likvidera aktiebolag - snabbt, tryggt och enkelt!

Begär Kostnadsfri Offert - Svar på 2 tim!

Vill du likvidera ditt aktiebolag?

Har du kommit till beslutet att du inte vill ha kvar ditt aktiebolag? Låt då oss på Citadellet Bolagsservice likvidera bolaget - snabbt, enkelt & tryggt. Vi har ett marknadsledande erbjudande på likvidation av aktiebolag, begär en kostnadsfri offert! Våra medarbetare återkommer inom två timmar.

Likvidera ditt aktiebolag till marknadsledande villkor. Få offert inom 2 timmar och starta snabbavvecklingen idag!

Likvidera bolaget genom att sälja det till oss

"Likvidation av aktiebolag till marknadens bästa villkor."

Likvidera bolaget genom att sälja det till oss

Anledningen till att vilja avveckla eller likvidera sitt aktiebolag kan vara många. Oavsett vilken din anledning är så kan du alltid känna dig helt trygg när du anlitar oss på Citadellet Bolagsservice AB för att likvidera just ditt aktiebolag. Vi på CBS garanterar dig en säker, snabb och professionell likvidationsprocess som innebär att vi köper bolaget av dig och likviderar det i egen regi. Kontakta oss nu och få en kostnadsfri konkurrenskraftig offert inom 2 timmar!

Ett bolag som inte längre har någon operativ funktion blir snabbt en kostnad som bara växer med tiden. Om det inte finns någon användning för bolaget inom en överskådlig framtid så rekommenderar vi att man likviderar sitt aktiebolag. Att likvidera ett aktiebolag på traditionellt sätt, d.v.s. att man som bolagsägare sköter likvidationen själv, är en tidskrävande process som innebär en hel del administrativt arbete och kontakt med Bolagsverket. Det är också en process som omfattas av olika formella krav. Bland annat får inte bolagets styrelse utföra likvidationen på egen hand utan Bolagsverket kräver att aktiebolaget utser en likvidator som är godkänd av myndigheten vilken ofta är en advokat. Att likvidera sitt aktiebolag kan således bli både kostsamt och tidsödande.

Det absolut snabbaste och smidigaste sättet att avsluta sitt bolag är att göra en s.k. snabblikvidation. I praktiken innebär det att du säljer ditt aktiebolag till oss och att vi likviderar bolaget i vår ägo. Du får betalt direkt och frånträder omedelbart ansvaret för aktiebolaget när vi förvärvar det och tar över dess åtaganden tills dess att likvidationen är klar. Att likvidera ett aktiebolag är ett förlopp som kan ta upp till 9 månader men den processen har du alltså möjlighet att slippa och istället vara klar inom loppet av ett par dagar.

Första steget i att likvidera aktiebolag genom oss är att begära en kostnadsfri offert. Våra erfarna och engagerade medarbetare återkommer snabbt, redan inom två timmar, med en offert som innehåller marknadens bästa erbjudande på likvidation av aktiebolag.

När du godkänt offerten får du köpehandlingar av oss. Dessa ska skrivas under och skickas tillbaka till oss tillsammans med vissa bolagshandlingar som vi behöver för att kunna köpa bolaget av dig. När materialet är komplett så betalar vi ut köpeskillingen till dig direkt och inleder processen med att likvidera aktiebolaget. Det första vi sen gör är att hålla en extra bolagsstämma och fatta beslut om att aktiebolaget ska försättas i frivillig likvidation. Därefter skickar vi in en ändringsanmälan till Bolagsverket där vi bland annat ändrar bolagets namn och säte och vår likvidator träder in i styrelsen, varvid den gamla styrelsen väljs ut.

Jag samarbetar med Citadellet för hjälp med snabblikvidationer åt mina kunders räkning. Jag får alltid snabb och bra service, oftast inom bara några timmar.

Olle Rydqvist, PE Accounting

Fördelarna med att likvidera aktiebolag med Citadellet Bolagsservice AB

Om du har beslutat dig för att likvidera ditt aktiebolag så är det enklaste sättet att göra en snabblikvidation och sälja bolaget till oss. Vi likviderar aktiebolaget och sköter allt administrativt arbete såsom bokföring, årsredovisning, inkomstdeklarationer, ändringsanmälan, stämmoprotokoll, slutredovisning och likvidationsavslut samt alla kontakter med både Bolagsverket och Skatteverket.

Vi på Citadellet Bolagsservice AB har många års erfarenhet av snabbavveckling och likvidation av aktiebolag. Flera tusen kunder har genom åren redan givit oss sitt förtroende och valt CBS för att likvidera sina aktiebolag. Vi får ofta höra att kunderna väljer oss just på grund av tidsbesparingen, att de får betalt direkt och för att vi förmedlar ett stort engagemang och kompetens genom hela processen.

1. Tid och arbete

Från början till slut tar det upp till 9 månader att likvidera ett aktiebolag. Bland annat ska Bolagsverket kalla på okända borgenärer under en sexmånadersperiod så att alla aktieägare och eventuella borgenärer får möjlighet att göra anspråk mot bolaget innan likvidationen kan avslutas. Du sparar mycket tid och administrativt arbete genom att inte själv behöva hantera aktiebolaget under likvidationsprocessen. När du säljer ditt aktiebolag till oss och låter oss sköta likvidationen så blir du av med bolaget och allt ansvar på bara några dagar.

2. Pengar och betalning

Vi har ett marknadsledande erbjudande till dig som vill likvidera ditt aktiebolag. Erbjudande innebär att du får i princip lika bra betalt för bolaget, när du säljer det till oss, som du skulle få om du istället skulle välja att vara delaktig i hela likvidationsprocessen själv. Den stora skillnaden är att du av oss får betalt direkt och därför inte behöver vänta på att kapitalet ska skiftas ut när likvidationen av aktiebolaget avslutas.

3. Engagemang och kompetens

Vi är specialister på snabblikvidationer och våra professionella, pålitliga och serviceinriktade medarbetare strävar alltid efter 100% kundnöjdhet. Du får hjälp och stöd genom hela affären och vi lägger stor vikt vid att du alltid ska känna dig trygg och nöjd när du väljer oss som partner för din bolagslikvidation.

Vår garanti när du likviderar aktiebolag med oss

  • Vi har inga dolda kostnader eller avgifter för likvidationen. Offerten du får visar tydligt vad du kommer att få betalt när du säljer ditt bolag till oss och vår ambition är att alltid erbjuda marknadens bästa pris. Vi köper ditt aktiebolag med vår egen likviditet och hela köpeskillingen betalas ut omgående.
  • Ditt aktiebolag blir korrekt avvecklat antingen genom likvidations- eller fusionsmodellen. Båda modellerna är vedertagna metoder och industristandard för snabblikvidation av aktiebolag.
  • Vi följer naturligtvis alltid svensk aktiebolagsrätt och skattelagstiftning och vi hanterar skatter och avgifter i tid samt ser till att all övrig administration utförs på ett korrekt sätt. Om det mot förmodan skulle uppkomma eventuella krav mot bolaget så hanteras även dessa enligt gällande regelverk.

Om du har några funderingar kring en snabblikvidation eller hur det går till att likvidera aktiebolag avseende pris, värdering, förlust, skatt, skulder, omsättning eller något annat, så är det bara att ringa oss på 08-23 01 23. Våra engagerade medarbetare svarar gärna på dina frågor så tveka inte att höra av dig. Vi ser fram emot att få hjälpa dig att likvidera ditt aktiebolag!

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!