hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

Materialinsamling - vad vi behöver för att kunna köpa bolaget av er

Materialinsamling - vad vi behöver för att kunna köpa bolaget av er

När ni har accepterat vår offert för snabbavveckling så är det dags för nästa moment som går ut på att samla ihop det material som vi efterfrågade i samband med att vi skickade offerten och som behövs för att vi ska kunna köpa bolaget.

Det är i det här momentet som ni har stor möjlighet att påverka hur snabbt det går att avsluta affären. I de fall som en snabbavveckling drar ut lite på tiden så är det alltid relaterat till insamling av material. Vi betalar ut köpeskillingen och avslutar affären så fort vi har fått materialet vilket innebär att om du skickar materialet till oss direkt kan affären vara avslutad på 1-2 dagar.

Nedan följer en kort genomgång av materialet vi efterfrågar. Om du har några frågor eller funderingar så är det bara att slå oss en signal, vi hjälper gärna till!

1. Aktiebok och aktiebrev.

Enligt lag måste man föra aktiebok. Det är dock inte alltid aktiebrev finns utfärdade. Det händer att vi stöter på kunder som inte har någon aktiebok, kanske har den förkommit under årens lopp. Detta är i så fall inget större problem. Skulle aktieboken inte finnas tillgänglig så hjälper vi till att rekonstruera en ny aktiebok utan extra kostnad.

2. Bankunderlag på säljaren.

Lagen om penningtvätt kräver att vi måste veta vem det är som vi betalar ut köpeskilling till. För att uppnå detta så behöver vi ett kontoutdrag på det konto som vi ska betala ut köpeskillingen till. Där måste det framgå att kontot är ditt. På kontoutdraget så är det viktigt att:

· Kontonumret dit vi ska betala köpeskillingen framgår.

· Att ditt namn framgår.

· Att bankens logotyp syns.

Det räcker med en ”skärmdump” från din internetbank eller ett vanligt kontoutdrag för att vi ska vara nöjda, det behöver inte framgå några kontosaldon eller liknande.

3. ID kopia på säljaren/säljarna av bolaget.

Lagen om penningtvätt kräver även detta, vi behöver se att det är dig som vi köper bolaget av.

4. Senaste årsredovisning med bokslutsbilagor och stämmoprotokoll.

Vi behöver de här handlingarna för vårt övertagande av ditt bolag. Om du inte har dessa handlingar själv så kontakta din redovisningsbyrå. De kan säkert hjälpa dig att få fram dem eller så kan du slå oss en signal så får du hjälp av oss.

5. Kopia av senaste inkomstdeklaration.

Om du inte har den själv så finns den sannolikt hos din redovisningsbyrå. Om du har några funderingar så tveka inte att slå oss en signal för hjälp.

6. Senaste slutskattesedel.

Vi behöver en kopia av bolagets senaste slutskattesedel, om du inte har den själv så finns den troligtvis hos din redovisningsbyrå. Ring oss om du har frågor.

7. Datalistor från bokföringen.

Även dessa hittar du troligen hos din redovisningsbyrå. Vad vi menar med datalistor är:

· Resultat- och balansrapport.

· Huvudbok och verifikationslista.

8. Årets verifikationer.

Samtliga verifikat som rör innevarande räkenskapsår.

9. Skattekontoutdrag.

Vi behöver ett aktuellt kontoutdrag från bolagets skattekonto.

10. Bankkontoutdrag från bolaget.

Vi behöver ett bankkontoutdrag för bolaget som visar:

· innevarande räkenskapsårs samtliga transaktioner.

· aktuellt saldo.

11. SIE4-filer.

SIE4-filer är bokföringsfilerna för ditt bolag. Om du inte har dem själv så finns de hos din redovisningsbyrå. Vi behöver SIE4-filer för:

· innevarande räkenskapsår.

· föregående räkenskapsår.

Det ligger även i vårt intresse att avsluta affären så tveka inte att höra av dig om det finns punkter i materialinsamlingen som du är osäker på. Våra erfarna medarbetare hjälper dig gärna!

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!