hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

En av våra medarbetare berättar om avveckling

En av våra medarbetare berättar om avveckling

Frågorna som dyker upp när det gäller avveckling av aktiebolag och snabbavveckling är många. Vår medarbetare Linda berättar om vad de flesta kunderna undrar över.

-Vad är egentligen en snabbavveckling?

En snabbavveckling är ett snabbt sätt för dig, som inte längre vill ha kvar ditt bolag, att bli av med det. I praktiken innebär det helt enkelt att du säljer ditt aktiebolag till oss och blir av med allt juridiskt ansvar på en gång.

-Vad är skillnaden mellan en snabbavveckling och en likvidation?

För dig som säljer ditt aktiebolag så är skillnaden stor. Vid en snabbavveckling blir du av med allt juridiskt ansvar för bolaget samma dag som du säljer det till oss. Men för bolaget är det ingen skillnad – likvidationsprocessen är den samma och pågår under 7-8 månader.

-Hur lång tid tar en snabbavveckling?

När du ska sälja ditt aktiebolag till oss så behöver vi få in en del bolagshandlingar innan vi kan avsluta affären. När vi har fått komplett material så behöver vi inte mer än ett par timmar på oss för att avsluta affären. Så allt beror på hur snabbt du kan ge oss allt material. Själva likvidationen pågår sedan under 7-8 månader innan bolaget till slut upplöses. Men för dig är affären avslutad samma dag som vi köper bolaget och tar över allt juridiskt ansvar för det.

-Hur går processen till?

Vi börjar med att lämna en offert på ditt bolag baserad på de senaste resultat- och balansrapporterna eller genom att ta fram information baserad på bolagets organisationsnummer. Vi lämnar offerten inom två timmar under kontorstid och samtidigt så får du en checklista med det material vi behöver för att kunna köpa bolaget. Om du accepterar vår offert så upprättar vi köpehandlingar. Nästa steg är att du skriver på köpehandlingarna och skickar dem till oss tillsammans med bolagshandlingarna enligt checklistan. Så fort vi har fått alla handlingar så går vi igenom dem och om allt är komplett så avslutar vi affären och betalar ut köpeskillingen till dig.

-Kan man likvidera sitt bolag själv?

Ja, man kan avveckla sitt bolag själv men det är en ganska långdragen och komplicerad process för den som är ovan. Det tar 7-8 månader innan bolaget blir upplöst och bolaget måste utse en likvidator som är godkänd av Bolagsverket.

-Vad är fördelarna med en snabbavveckling kontra en likvidation?

De flesta som har bestämt sig för att avveckla sitt aktiebolag vill ha en smidig och prisvärd process och där fyller snabbavveckling en viktig funktion. Vi brukar sammanfatta de viktigaste fördelarna genom tre ord – tid, pengar och kompetens. Du sparar tid genom att du inte behöver hantera bolaget under likvidationsprocessen. Du får bra betalt av oss, oftast i princip lika mycket som om du skulle ha skött likvidationen själv. Dessutom får du betalt av oss direkt och slipper vänta på dina pengar tills bolaget är likviderat. Sist men inte minst så får du hjälp och guidning genom hela affären av våra kompetenta och engagerade medarbetare. Du ska känna dig trygg och nöjd när du säljer ditt aktiebolag till oss.

-Hur mycket betalar ni för mitt bolag?

När vi lämnar pris på ditt bolag så utgår vi ifrån vad bolaget har för eget kapital, det som kallas för substansvärde. Om ditt bolag har ett eget kapital på 300 000 kr och lika mycket pengar på banken så betalar vi drygt 290 000 kr till dig. Om du har ett större bolag eller om ditt bolag har periodiseringsfonder så kan priset bli ännu bättre. Vår ambition på CBS är att alltid ha marknadens bästa erbjudande till dig som vill avveckla ditt aktiebolag.

-Är det inte dyrare med en snabbavveckling än en ”vanlig” likvidation?

Nej i princip inte. Att ta ansvar för likvidationen själv är ett ganska stort arbete, framför allt om man inte har erfarenhet av att likvidera aktiebolag sedan tidigare. Du behöver dessutom betala alla avgifter till både likvidator och Bolagsverket samt andra utgifter av administrativ karaktär under hela avvecklingsperioden. Så i slutändan får du ungefär lika mycket betalt för ditt aktiebolag om du avvecklar det genom att sälja det till oss som om du istället skulle välja att sköta likvidationen själv.

-När och hur får jag betalt för mitt bolag?

Så fort vi har fått de bolagshandlingar vi behöver så avslutar vi affären och betalar ut köpeskillingen till ditt privata konto. Oftast sker det samma dag som vi har fått alla handlingar.

-Hur kan jag lita på att jag faktiskt får betalt för mitt bolag?

Vi köper flera bolag om dagen och har i dagsläget köpt en bra bit över 1 000 aktiebolag. Om vi inte skulle betala ut köpeskillingen till dem som säljer sina aktiebolag till oss så skulle vårt goda rykte snabbt gå förlorat och vi skulle inte bli långlivade i branschen.

-Visst kan jag avsluta bolagets konto och ta ut bolagets pengar?

Nej. De pengar som finns på bolagets konto tillhör bolaget och det är enligt Aktiebolagslagen (ABL) förbjudet att ta ut bolagets pengar hur som helst. När du säljer ditt aktiebolag till oss så säljer du även bolagets tillgångar och därför ska inte du avsluta bolagets bankkonto utan det gör vi när vi har avslutat affären. Du får betalt av oss i form av köpeskilling för de pengar som finns på bolagets bankkonto.

-Mitt bolag har förbrukat aktiekapitalet – kan jag ändå sälja aktiebolaget till er?

Ja det kan du. Vi stöter ofta på bolag där aktiekapitalet är förbrukat och i princip alltid så löser det sig genom en enkel rekonstruktion av ditt aktiebolag som vi isåfall hjälper dig med. Alla situationer är förstås olika men vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att hitta den absolut bästa lösningen så att du kan avveckla ditt aktiebolag genom att sälja det till oss.

-Jag startade ett aktiebolag men verksamheten kom inte igång och bolaget är helt orört. Kan man fortfarande likvidera det?

Ja det kan man. Vi gör en värdering av bolaget och i vår offert får du veta vilka handlingar vi behöver för att kunna köpa bolaget av dig. Checklistan för nystartade bolag utan verksamhet är kortare än för bolag som har bedrivit verksamhet under några år.

-Vi är två aktieägare och det är bara jag som vill avveckla bolaget – kan ni hjälpa mig?

Vi måste köpa samtliga aktier i bolaget för att vi ska kunna försätta det i frivillig likvidation. Om ni inte är överens om att bolaget ska säljas eller likvideras så är vårt råd att ni försöker komma överens sinsemellan. Annars kan situationen bli besvärlig för er och det hämmar både bolaget och er aktieägare.

-Jag vill ha kvar bolagsnamnet, hur gör jag då?

När vi köper ditt aktiebolag så skickar vi in en ändringsanmälan till Bolagsverket som bland annat innebär att vi namnändrar bolaget. Så snart ändringen har trätt i kraft, vilket normalt sett tar ungefär 2 veckor, så blir namnet fritt för vem som helst att ta. Så om du vill ha kvar bolagsnamnet så måste du knyta det till ett annat bolag så fort det blir ledigt.

-Vem sköter bokslut, deklarationer etc. när jag har sålt bolaget till er?

Samma dag som vi skriver på köpeavtalet, avslutar affären och betalar ut köpeskillingen till dig så tar vi över allt juridiskt ansvar för bolaget. Så när det är dags för t.ex. momsdeklarationer, bokslut eller inkomstdeklarationer så ser vi till att de kommer in till respektive myndighet och vid rätt tidpunkt.

-Vad gör man med alla pärmar – jag har haft mitt bolag i 27 år?

När vi köper bolaget av dig så vill vi bara ha bokföring och verifikationer för det pågående räkenskapsåret. Enligt bokföringslagen (BFL 7 kap.) så måste all räkenskapsinformation sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Så du behöver inte spara pärmarna för alla 27 åren utan det räcker med de senaste 7 åren.

-Vilka är i övrigt de vanligaste frågorna?

De flesta frågor dyker upp i samband med materialinsamlingen när de som ska sälja sina aktiebolag ska sammanställa efterfrågade bolagshandlingar till oss. Det kan exempelvis vara frågor kring bolagets aktiebok eller vad vi menar med bankkontoutdrag eller Skatteverkets registerutdrag. Men oavsett vilka frågor vi får så har vi alltid ett svar som hjälper säljaren vidare med stort som smått.

-Finns det några vanliga missförstånd?

Det vanligaste missförståndet är att de som vill sälja sina aktiebolag till oss tror att de kan avsluta bolagets bank och ta ut de likvida medel som finns. Men så är det alltså inte. Man får inte ta ut bolagets pengar hur som helst och eftersom vår offert baseras på vilka tillgångar som finns i bolaget så måste de tillgångarna finnas kvar när vi kommer till ett avslut. Vi betalar ut köpeskillingen till säljarens privata konto och därefter avslutar vi bolagets bank och får pengarna överförda till oss av banken.

Ett annat vanligt missförstånd är vad vi behöver för underlag för att kunna betala ut köpeskillingen till säljaren. Lagen om penningtvätt kräver av oss att vi vet vem vi betalar ut köpeskillingen till. Säljaren behöver därför styrka sin identitet och sitt bankkonto genom att skicka en kopia på sitt körkort eller pass och ett kontobevis eller kontoutdrag från banken som visar säljarens namn, kontonummer och bankens namn eller logotyp dit köpeskillingen ska föras över. Utan dessa underlag kan vi inte betala ut köpeskillingen.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!