hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

Hur går en snabbavveckling av aktiebolag till?

Snabbavveckling innebär att du kan sälja aktiebolag till oss på Citadellet Bolagsservice AB som tar ansvar för att likvidera bolaget. I samma stund som vi köper bolaget så tar vi över fullt juridiskt och administrativt ansvar för bolaget och dess avveckling. Nedan följer en beskrivning av processen steg för steg:

small v rdering av ditt aktiebolag Värdering av ditt aktiebolag

Första steget i snabbavvecklingsprocessen är att värdera ditt bolag så att vi kan lägga ett bud på det. Det enklaste är om du mailar en resultat- och balansrapport till [email protected] så räknar vi på det och återkommer inom två timmar med ett konkurrenskraftigt bud på ditt bolag. Om du inte har aktuella rapporter tillgängligt så kan du börja med att maila oss bolagets organisationsnummer så återkommer vi med en preliminär offert som vi sedan kan revidera i ett senare skede när mer aktuella siffror finns att tillgå.

small k peavtal lagerbolag Vi lägger ett bud på ditt bolag

När vi har räknat på ditt bolag så mailar vi dig en offert som är baserad på bolagets substansvärde. Offerten är kostnadsfri och visar hur mycket vi är beredda att betala för ditt bolag. Vår ambition är alltid att presentera den bästa lösningen och det bästa erbjudandet på marknaden. Vårt bud inkluderar alla kostnader och det tillkommer inga dolda avgifter. Om du har några frågor om offerten så är det bara att slå en signal eller skicka ett mail. Vi svarar gärna på alla frågor du kan tänkas ha. I samma mail som vi skickar offerten får du även med en lista som beskriver vad det är för material som vi behöver för att köpa ditt bolag om du accepterar vår offert.

small bolaget  r ert Accept av offert

När du har accepterat vår offert så mailar vi över köpeavtal och generalfullmakt till dig.

– Generalfullmakten behöver vi gentemot Bolagsverket för att kunna företräda bolaget till dess att registreringen av oss som företrädare är fullbordad.

– Köpeavtalet reglerar villkoren kring förvärvet av ditt bolag.

Om du har några frågor kring avtalen så är det bara att höra av dig till oss så förklarar vi närmare.

small bolaget registrerat Materialinsamling

Nu är du inne i slutfasen av processen för snabbavveckling. Det är här du har stor möjlighet att själv påverka hur snabbt affären kan avslutas. Du behöver samla ihop det material som vi har efterfrågat som vi behöver för att kunna köpa bolaget av dig. Samla ihop materialet och lägg det i ett kuvert och posta det till oss tillsammans med påskrivna avtal.

Vi finns hela tiden på plats för att hjälpa dig och svara på frågor kring materialinsamlingen så att det går så snabbt och smidigt som möjligt.

small vi k per ditt bolag I mål – vi köper ditt bolag

Samma dag som de efterfrågade handlingarna och påskrivna avtal har kommit till oss med posten så går vi igenom allt för att säkerställa att inget saknas. Skulle det vara så att något saknas så återkopplar vi till dig direkt och ber om en komplettering. Om materialet är komplett så skriver vi på köpeavtalet och postar det till dig samt betalar ut köpeskillingen till ditt konto omgående.

I samband med att vi betalar ut köpeskillingen så sätter vi bolaget i frivillig likvidation vilket innebär att vår likvidator tillträder och styrelsen väljs ut. Bolaget och alla dess åtaganden under den 7-8 månader långa likvidationsprocessen är nu vårt ansvar till dess att likvidationen är avslutad.

För din del är allt ansvar för bolaget avslutat i samband med att vi betalat ut köpeskillingen och skrivit på köpeavtal. Du kan helt enkelt lägga det bakom dig och ägna dig åt annat.

snabbavveckling av aktiebolag 0

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!