hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

Varför ska jag snabbavveckla mitt aktiebolag med hjälp av Citadellet?

Varför ska jag snabbavveckla mitt aktiebolag med hjälp av Citadellet?

Det finns en rad anledningar till att man kan vilja avveckla ett aktiebolag. Man kanske ska gå i pension, det kanske inte längre finns en marknad för den typ av tjänst som bolaget erbjudit eller så kanske man haft bolaget för att göra en affär som nu är genomförd och avslutad.

Det finns en rad anledningar till att man kan vilja avveckla ett aktiebolag till exempel att man vill gå i pension.
Det finns en rad anledningar till att man kan vilja avveckla ett aktiebolag till exempel att man vill gå i pension.

Man kan såklart ha kvar bolaget trots att verksamheten är avslutad men det fortsätter ju att kosta i form av bankavgifter samt kostnader för upprättande av bokslut varje år. Oavsett storlek på bolaget och orsak till att vilja avveckla aktiebolaget så är arbetet och tiden det tar att avveckla bolaget densamma. Bolagsverket kräver en godkänd likvidator som ofta kostar runt 35.000 kr om det är en av de advokater som Bolagsverket utser för att göra jobbet och likvidera aktiebolaget. Det är en hel del handlingar som behöver skickas in och eftersom det tar 8-9 månader tills att bolaget är likviderat, så kan man också behöva upprätta ytterligare ett bokslut ifall att bolaget fortfarande inte är avvecklat när bokslutsdatumet passeras.

Hur fungerar en snabbavveckling

En snabbavveckling hos oss på Citadellet fungerar som så att vi köper bolaget och sedan avvecklar det med våra egna likvidatorer. Fördelen för säljaren när man väljer oss är att tidigare ägaren inte behöver medverka i processen som en avveckling innebär, och slipper vänta tills att likvidationen är avslutad innan man får loss pengarna ur bolaget. Det tar ca 7-8 månader att avveckla ett aktiebolag. Vid köptillfället betalar vi ut en köpeskilling till aktieägare. Vårt arvode baseras utifrån storleken på det egna kapitalet så det går att påverka genom att t.ex. ta en extra utdelning innan försäljningen. För de flesta bolag vi köper är vårt arvode ca 10.000 kr, alltså betydligt billigare än en jurist som Bolagsverket anlitat för att göra jobbet.

Vi får ofta frågan om det inte blir en högre skatt för säljaren om man tar en extra utdelning före ägarbytet, men det blir det i de flesta fall inte. Skulle vi exempelvis se att det är fördelaktigt för säljaren att avvakta med att sälja bolaget till efter nästa bokslut så uppmärksammar vi säljaren på detta så att de får ut så mycket pengar som möjligt.

1.500-2.000 bolag avvecklas varje år av oss på Citadellet

Vi avvecklar 1.500- 2.000 bolag varje år så vi har stor erfarenhet i hur det går till och kan förutse situationer som kan uppkomma och avvärja dem innan de händer. Våra handläggare guidar säljaren i hur de bäst förbereder sig och sitt bolag för försäljningen. När vi fått in de underlag som vi behöver stämmer vi av bokföringen och ser så att allt är bokfört och stämmer överens med de belopp vi baserat offerten på. Skulle det skett något sedan offerten togs fram eller att det var något som behövde rättas i bokföringen så justerar vi såklart offert och avtal så att säljaren får rätt belopp. De flesta uppfattar processen som väldigt enkel och snabb och de får alltid snabb återkoppling från oss om det uppstår frågetecken längs vägen.

När sker utbetalningen?

Själva utbetalningen av köpeskillingen sker utan fördröjning. Vi gör en banköverföring samma dag som vi fått in alla handlingar vi behöver så pengarna är säljaren tillhanda senast nästa bankdag men i de allra flesta fall redan samma dag som avtalet undertecknas.

Att avveckla sitt aktiebolag med oss på Citadellet är tryggt, snabbt och enkelt. Vi säljer aldrig ett bolag vidare, samtliga bolag som vi köper för snabbavveckling avvecklas. Läs ännu mer om att avveckla aktiebolag här.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!