hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

Allt du behöver veta om likvidation av aktiebolag

Allt du behöver veta om likvidation av aktiebolag

Att försätta ett bolag som man ej längre har användning för i frivillig likvidation är ett tryggt sätt att avsluta ett aktiebolag på. En fullbordad likvidation innebär att aktiebolaget löses upp och slutar att existera efter det att bolagets skulder har reglerats samt bolagets tillgångar skiftats ut till dess aktieägare.

Vi på Citadellet Bolagsservice AB köper flera bolag dagligen som vi sätter i frivillig likvidation, detta sker genom vår tjänst snabbavveckling. En tjänst som innebär att vi köper aktiebolag som ägarna inte vill ha kvar. Fördelen för ägarna är att det är en väldigt snabb, prisvärd och smidig process att avsluta sitt bolagsengagemang på.

Att likvidera ett aktiebolag är en tidskrävande process

Att likvidera ett aktiebolag är en tidskrävande process som tar 7-9 månader att genomföra och processen innebär en hel del arbete som är relaterat till själva likvidationen. Parallellt med arbetet kring likvidationen måste bolagets vardagliga åtaganden skötas som vanligt. Den främsta anledningen till att det tar så lång tid att likvidera aktiebolag är att Bolagsverket kallar på okända borgenärer under 6 månader och så länge den här tidsfristen pågår kan bolaget inte lösas upp. Kallelsen av okända borgenärer pågår så pass länge just för att okända borgenärer ska få tillräckligt med tid på sig för att dels hinna bli informerade men även för att få sina eventuella anspråk beprövade.

Likvidator

Beslutet att försätta bolaget i frivillig likvidation fattas på bolagsstämman. Beslutet skall anmälas till Bolagsverket och i samband med detta ska det också anges vem som ska vara likvidator. Om man väljer att ej komma med förslag på en likvidator så tillsätter Bolagsverket en likvidator själva som de tycker är lämplig som likvidator. Det är styrelsens ansvar att förse likvidatorn med en redovisning av bolagets ställning från dess att senaste årsredovisningen inlämnades fram till det datum då likvidatorn tillträdde.

Då ett aktiebolag ska avvecklas genom likvidation så måste en likvidator tillsättas. Likvidatorns ansvar är att agera som en projektledare med ett tydligt grepp om målet, d.v.s. att få bolaget likviderat. Likvidatorn ersätter styrelsen och eventuell VD. Likvidatorns ersättning betalas av det aktiebolag denne är likvidator i.

När kallelsen på okända borgenärer har löpt ut och bolagets samtliga skulder har reglerats så betalar likvidatorn ut eventuellt överskott, det s.k. skiftet, till aktieägarna. Det tar med andra ord lång tid att tillgodogöra sig bolagets tillgångar privat vid en sedvanlig likvidation.

Nästa steg är att likvidatorn ska kalla till bolagsstämma och där lägga fram bolagets slutredovisning. Därefter anmäler likvidatorn till bolagsverket att likvidationen är färdig d.v.s. att bolaget är upplöst.

Låt oss på Citadellet Bolagsservice AB likvidera ditt aktiebolag så kan du lägga det bakom dig och ägna dig åt annat.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!