hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

Avveckla aktiebolag som ägs av dödsbo

Avveckla aktiebolag som ägs av dödsbo

När en person gått bort är det mycket pappersarbete som väntar för de anhöriga. Abonnemang, avtal och bankkonton ska avslutas och ägodelar såsom bilar och andra fordon behöver byta ägare. Om den avlidne haft ett aktiebolag som ingen vill ta över och driva vidare så hjälper vi gärna till med avvecklingen av detta.

Hur går det till att avveckla företag från dödsbo?

Det finns några steg som de efterlevande behöver göra innan bolaget är redo att säljas för avveckling. Det första steget att avveckla aktiebolaget är att ta kontakt med den som skött bolagets bokföring och se till att den uppdateras så att alla transaktioner som skett blir bokförda.

Den som sköter bokföringen har ofta också koll på om bolaget har några löpande avtal som exempelvis telefonabonnemang, försäkringar, hyresavtal eller leasingbilar. Finns sådana så behöver de avslutas och slutbetalas eller flyttas över till någon privatperson om det är möjligt. Om bolaget har ett varulager eller äger bilar, maskiner eller liknande så behöver de säljas och om bolaget har några skulder som till exempel banklån eller skulder till anställda så behöver de lösas. Innan vi kan ta över aktiebolaget och påbörja avvecklingen av företaget så behöver även bokslut för avslutade räkenskapsår göras om det inte redan är klart.

Snabbavveckling

När ovanstående är klart tar vi fram en offert på snabbavveckling som vi räknar fram utifrån bolagets resultat- och balansräkning. Om offerten accepteras av säljaren, i detta fall dödsbodelägarna, så upprättar vi köpehandlingar. Förfarandet skiljer sig egentligen inte så mycket från en ”vanlig” snabbavveckling där säljaren av aktiebolaget fortfarande är i livet.

Det som är annorlunda är att det är dödsboet som står som säljare i köpeavtalet och alla dödsbodelägare står med som representanter för dödsboet. För att kunna upprätta ett korrekt avtal kommer vi att begära in en kopia av bouppteckningen eller dödsfallsintyget där ägarna av dödsboet framgår. Alla dödsbodelägare ska signera köpeavtalet, antingen själva eller via någon som man gett fullmakt att företräda en vid försäljningen. Är någon eller några av dödsbodelägarna inte myndiga så blir det deras förmyndare som signerar i deras ställe. Avtalet kan signeras med bank-ID eller för hand och sedan skickas till oss med post.

Avveckla företag när någon har promenerat vidare till sällare jaktmarker.
Avveckla företag när någon har promenerat vidare till sällare jaktmarker.

Utöver avtalet behöver vi en del övriga handlingar. Vilka de är presenteras i en lista som vi skickar tillsammans med köpehandlingarna när dessa upprättats. Det mesta är bokföringsmaterial och underlag som den som haft hand om bokföringen har tillgång till. Köpeskillingen betalas ut till dödsboets bankkonto så vi kommer att behöva ett kontobevis där kontonummer framgår samt att det är dödsboet som är innehavare av kontot. Det enda som vi behöver få med signatur i original är den generalfullmakt som vi använder för att ändra bolagets uppgifter hos Bolagsverket.

Fullmakten signeras av den eller de som är firmatecknare i bolaget. Vanligt är att den avlidne som var ägare av bolaget även var bolagets enda ledamot och firmatecknare. Då kan suppleanten i de flesta fall signera i stället. Vi hjälper gärna till med frågor och funderingar som uppkommer under processens gång. För knepiga situationer så har även specialkompetens i form av vår jurist som kan hjälpa till vid behov.

Så fort vi har fått efterfrågade handlingar och signerade avtal så betalar vi ut köpeskilling för bolaget och signerar avtalet. Nu är bolaget och dess ansvar vårt och vi inleder avvecklingsprocessen av aktiebolaget. Att avveckla ett aktiebolag är en process som tar 7-9 månader, men för säljaren är det över samma dag som vi förvärvar det.

Om du har ett bolag som ska avvecklas, maila oss en resultat- och balansrapport till [email protected] så återkommer vi med en bra offert på snabbavveckling.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!