hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

Avveckla vilande aktiebolag

Avveckla vilande aktiebolag

Ett vilande aktiebolag är ett bolag som inte bedriver någon verksamhet. Det kan vara ett nystartat bolag som inte kommit i gång ännu eller ett bolag som tidigare varit aktivt men av någon anledning inte är det längre.

Trots att bolaget är vilande så måste man varje år upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration och skicka in till Bolagsverket och Skatteverket. Har man inte tillräckliga kunskaper för att upprätta korrekta handlingar på egen hand så behöver man anlita en redovisningsbyrå eller redovisningskonsult vilket innebär en kostnad för bolaget. Dessutom tar banken ut avgifter från sina företagskunder vilket kan kännas som en tråkig kostnad när det ändå inte sker några transaktioner på kontot.

Om man kommer man till ett läge där man känner att det vilande aktiebolaget nog inte kommer att ta upp verksamheten och bolaget bara kostar pengar så kan det vara läge att se över alternativen för att avveckla aktiebolaget. Att avveckla ett bolag kan vara en ganska lång process som kräver mycket formalia samt att man har kontakt med en jurist eller annan kunnig inom området som Bolagsverket godkänner som likvidator. Som tur är finns alternativ.

Snabbavveckling eller snabblikvidation

Vi erbjuder något som kallas för snabbavveckling eller snabblikvidation vilket är olika namn för samma sak. Det innebär att vi köper det vilande aktiebolaget för att sedan avveckla det. Fördelen för säljaren är dels att ansvaret för avvecklingen överlåts på oss, dels att man får ut de pengar som finns i bolaget redan vid aktieöverlåtelsen. En likvidation tar ca 7-9 månader att genomföra och sköter aktieägaren den själv så får denne också vänta tills att likvidationen är avslutad innan pengarna kan betalas ut. Snabbavveckling är en smidig process för säljaren eftersom det enda som krävs är att vi får undertecknade köpehandlingar och en del underlag så kan köpet genomföras och avvecklingen av aktiebolaget inledas.

Låt inte tiden rinna ut i sanden när du ska avveckla ditt bolag.
Låt inte tiden rinna ut i sanden när du ska avveckla ditt bolag.

För att få en offert från oss så kan du när som helst på dygnet ladda upp bolagets balans- och resultatrapport på vår hemsida eller maila rapporter till [email protected]. Våra medarbetare återkommer snabbt med en offert och instruktioner om det är något som behöver regleras eller avslutas innan köpet kan gå igenom. Eftersom ett vilande aktiebolag inte har någon pågående verksamhet finns oftast inte så mycket att ordna med innan försäljningen.
Om bolaget säljs med stor vinst så kan det vara fördelaktigt ur skattesynpunkt att låta bolaget vara vilande i minst 5 år innan försäljningen sker. Man kan då tillämpa den så kallade 5:25- regeln som gör att säljaren betalar 25% skatt på hela vinsten. Vi har både meriterade redovisningsekonomer och en skattejurist på kontoret som kan hjälpa till att bedöma vilken som är den bästa lösningen för dig.

Vad händer med bolaget efter att jag har sålt det till er för snabbavveckling?

Det första som sker när vi genomfört ett köp av ett aktiebolag är att köpeskillingen betalas ut till säljaren/säljarna samt att vi postar ett signerat exemplar av avtalet till alla parter. Vi skickar även en begäran till bolagets bank att konton och alla eventuella engagemang ska avslutas och så för vi över pengarna till ett konto i vår bank i stället. Vi begär alltså aldrig åtkomst till de bankkonton som bolaget hade innan ägarbytet. Sedan är det dags för oss att påbörja bolagets avveckling samt att ta hand om bolagets åtaganden till dess att avvecklingen är avslutad. Vi garanterar att alla bolag som vi köper avvecklas och det påbörjas direkt i samband med att köpet gått igenom. Samma dag som köpet genomförs skickas handlingar till Bolagsverket där vi ändrar bolagets namn, adress, styrelse, bolagsordning etc. En vanligt förekommande fråga är varför vi ändrar namnen på bolagen när de ändå ska avvecklas och svaret är helt enkelt för att vi lättare ska hålla ordning på dem. Alla bolag döps till Termino C XXXX AB, där XXXX står för ett löpnummer.

När Bolagsverket registrerat ändringarna som vi begärt skickas motsvarande handling till Skatteverket samt att vi inom 60 dagar lämnar in en så kallad skalbolagsdeklaration som visar hur bolaget såg ut vid ägarbytet. För att underlätta hanteringen av alla bolag som ska avvecklas så görs så kallade fusioner av de flesta bolag, vilket betyder att vi ”slår ihop” flera bolag till ett och så likvideras sedan fusionsmodern. Det innebär alltså inte att bolaget kommer att finns kvar utan det är bara ett annat sätt att avveckla. Vi ändrar även uppgifterna i registret för verklig huvudman till de aktuella, d.v.s. att våra representanter presenteras.

En vanlig likvidation tar 7-9 månader

En likvidation tar 7-9 månader att genomföra. Bland annat så skickar Bolagsverket ut en kallelse på okända borgenärer i sex månader vilket innebär att om någon har en fordran på bolaget så har de ett halvår på sig att komma in med sitt krav. Under tiden det tar innan bolaget är borta så sköter vi bokföringen, inlämning av eventuella moms- och arbetsgivardeklarationer samt att vi i flera fall även behöver upprätta en ytterligare årsredovisning och inkomstdeklaration för bolaget eftersom ett räkenskapsår kan hinna avslutas och ett nytt påbörjas innan bolaget är borta.

Ett bolags organisationsnummer är unikt precis som ett personnummer så det användas aldrig igen till ett annat bolag. Gör man en sökning på organisationsnumret hos Bolagsverket så kommer man få en träff men se att bolagets status är exempelvis ”upplöst genom fusion” eller ”likvidation beslutad” beroende på var i processen som avvecklingen är. Att sälja sitt bolag till oss är tryggt. Vi har många års erfarenhet och har utvecklat goda rutiner som innebär trygghet både för oss som köpare och dig som säljare.

Om du vill avveckla ett vilande aktiebolag, maila oss en resultat- och balansrapport till [email protected] så återkommer vi snabbt med en offert på snabbavveckling av ditt bolag!

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!