hero-banner

Lagerbolag – Det enkla sättet att starta aktiebolag!

LÄS MER

Hjälp, mitt bolag är satt i likvidation men jag har ingen likvidator!

Hjälp, mitt bolag är satt i likvidation men jag har ingen likvidator!

Många som vill avveckla sitt aktiebolag tror att det räcker att skicka in ett ärende om frivillig likvidation till Bolagsverket och att de själva kan avveckla aktiebolaget. När sedan Bolagsverket hör av sig och säger att det inte är tillåtet att likvidera sitt egna bolag och vill veta vem som kommer att träda in som likvidator så står de handfallna.

Hur hittar man en likvidator?

Känner man inte någon som kan ställa upp som likvidator och dessutom har de meriter som krävs för att kvalificera sig som likvidator så utser Bolagsverket en jurist som debiterar per timme. Kostnaden för juristen belastas bolaget som ska likvideras. Det är inte ovanligt att den totala kostnaden för en sådan likvidator landar på 30 000 – 40 000 kr och har inte bolaget medel att betala detta slutar i stället med att bolaget sätts i konkurs.

Bolagsverket kan i en del fall också sätta ett bolag i likvidation utan styrelsens/ägarens medgivande. Det sker exempelvis i de fall där obligatoriska handlingar som till exempel årsredovisning inte skickats in i tid, att styrelsen inte är fulltalig eller uppfyller de bosättningskrav som finns. Bolagsverket skickar alltid ut förelägganden innan beslut om likvidation tas så att man har chans att komplettera med det som saknas, men om man inte kan lösa det som Bolagsverket har synpunkter på så kommer de att agera på samma sätt som ovan, d.v.s. att en jurist utses som likvidator och kostnaden för denne belastas bolaget.

Snabbavveckling är ett smidigt och billigare alternativ

Att avveckla sitt bolag genom en så kallad snabbavveckling hos oss på Citadellet är ett betydligt billigare alternativ. En snabbavveckling innebär att vi köper bolaget av dig och sedan likviderar bolaget i egen regi. Beroende på hur bolaget ser ut så kan vårt arvode variera något men i de flesta fall hamnar kostnaden på 9.900 kr. Detta inkluderar alla kostnader för avvecklingen av aktiebolaget exempelvis avgifter till Bolagsverket kopplade till avvecklingen samt kostnad för likvidator.

Samma dag som vi köper bolaget av dig så inleder vi avvecklingsprocessen genom att skicka in en ändringsanmälan till Bolagsverket där vi byter ut bolagets styrelse, ändrar bolagets adress och företagsnamn. Att avveckla ett aktiebolag tar ca 7-9 månader och under hela avvecklingsprocessen sköter vi bolagets alla åtaganden, exempelvis eventuell årsredovisning och upprättande av inkomstdeklaration.

avveckla bolag innan bokslut

Att avveckla sitt aktiebolag genom snabbavveckling med hjälp av oss på Citadellet är således ett väldigt kostnadseffektivt alternativ. För att vi ska kunna köpa bolaget och snabbavveckla så kan inte bolaget vara skuldsatt eller ha ohanterade myndighetskrav.

Om du redan har påbörjat en process kring likvidation av ditt aktiebolag så behöver du som säljare föra en dialog med Bolagsverket och agera innan svarstiden löpt ut så att de inte hinner tillsätta en likvidator. Har de gjort det så går det inte att välja bort denne och ersätta med vår. Däremot om vi ger en offert som du accepterar och vi genomför köpet innan Bolagsverket utsett en likvidator så kan vi ta över den likvidation som redan är påbörjad.

Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar kring likvidation av ditt aktiebolag. Maila en resultat- och balansrapport till [email protected] så återkommer vi raskt med en bra offert på snabbavveckling som är det smidigaste och mest prisvärda sättet för dig att avveckla ditt aktiebolag.

Alla bolag som vi förvärvar för snabbavveckling avvecklas, inga bolag säljs vidare.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Köp ditt lagerbolag av oss idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på våra lagerbolag. Vi kan ha ditt nya bolag klart inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!