hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

Guide för att avveckla aktiebolag

Guide för att avveckla aktiebolag

Här presenterar vi en guide för dig som ska avveckla ditt aktiebolag. Här hittar du svar på vanliga frågor och vi ger dig goda råd om hur du ska gå tillväga när du ska avveckla ditt bolag snabbt och enkelt.

Det finns många som vill avveckla aktiebolag av olika anledningar men det innebär ganska mycket jobb och tar framför allt lång tid innan allt är avslutat. Söker du en snabbavveckling av ditt aktiebolag kan du sälja ditt bolag till en specialist på att avveckla aktiebolag.

Hur lägger man ner ett aktiebolag?

Det finns flera sätt att avveckla aktiebolag om du inte längre vill driva verksamheten. Att likvidera aktiebolag innebär att ett aktiebolag avvecklas. Efter att skulder betalats kan ett eventuellt överskott fördelas mellan aktieägare. Konkurs, fusion och delning är andra sätt att lägga ner och avveckla bolag. Du kan också sälja dina aktier i bolaget och därmed inte längre vara ägare – men det innebär inte att ditt aktiebolag avslutas. Kom ihåg att alla ändringar av ägarskap ska anmälas till Skatteverket.

Det är en omfattande process att lägga ner ett AB och att likvidera aktiebolaget själv. Beslut om frivillig likvidation fattas på bolagsstämman, ett beslut som sedan registreras hos Bolagsverket. Handlingar som årsredovisning, revisionsberättelse, meritförteckning på önskad likvidator mm ska lämnas in till Bolagsverket och en registreringsavgift ska samtidigt betalas.

Hur lång tid tar det att avsluta ett aktiebolag?

Att avveckla bolag är en tidskrävande process som brukar ta minst sju månader att genomföra, och många gånger längre tid än så. När myndigheter är involverade kan det gå många veckor att ens få svar.

Själva avregistreringen av aktiebolaget sker hos Bolagsverket, men först efter att likvidation, konkurs, fusion eller delning genomförts – och att alla inkomna handlingar har granskats. Det är en process som brukar ta cirka sex månader räknat från att du registrerar uppgifter om frivillig likvidation hos Bolagsverket.

Vad är kostnaden för att likvidera ett aktiebolag?

Kostnaden för att likvidera ett aktiebolag beror på hur du väljer att avveckla ditt AB. Om du vill likvidera aktiebolaget själv är kostnaden försumbar, men samtidigt måste du vara medveten om att tiden som det tar att lägga ner bolaget också innebär en kostnad. Om du väljer snabbavveckling där du tar hjälp med likvidering betalar du en kostnad för detta men kan snabbt och enkelt komma till avslut och få ut dina pengar för verksamheten.

Vad är en snabbavveckling?

Om du inte längre vill ha kvar ditt bolag säljer du ditt aktiebolag till en specialist på avveckling och kan då släppa allt juridiskt ansvar i samma stund. Detta förfarande kallas ofta snabbavveckling.

Det finns många fördelar med att göra en snabbavveckling av ditt aktiebolag.
  • Det är enkelt och tidseffektivt. Vi hanterar bolaget under hela likvidationsprocessen så att du kan ägna dig åt annat.
  • Det är kostnadseffektivt. Vi gör en värdering av ditt bolag och du får bra betalt av oss, oftast i princip lika mycket som om du skulle ha likviderat bolaget själv. Dessutom får du betalt direkt och slipper vänta tills bolaget är likviderat.
  • Du får professionell hjälp. Genom hela affären guidas du av kompetenta och erfarna specialister på avveckling av aktiebolag.
Finns det några nackdelar med snabbavveckling?
  • Kostnaden för en snabbavveckling kan göra att du får mindre pengar över än om du skulle ha avslutat bolaget själv. Men kom ihåg att kostnaden för att likvidera aktiebolag själv ofta blir dyrare och processen mer tidskrävande än du har tänkt eftersom bolagets ekonomi och administration måste skötas under hela likvidationstiden.

De 10 vanligaste frågorna som Citadellet Bolagsservice får angående att avveckla aktiebolag

Fråga: Vad är skillnaden mellan en snabbavveckling och att likvidera bolag?

Svar: För dig som säljer ditt aktiebolag är skillnaden stor. Vid en snabbavveckling blir du av med allt juridiskt ansvar för bolaget samma dag som du kan sälja aktiebolaget till oss. Men för bolaget är det ingen skillnad – likvidationsprocessen är densamma och pågår under 7-8 månader.

Fråga: Kan man likvidera bolag själv?

Svar: Ja, du kan avveckla bolag själv men det är en långdragen och komplicerad process när man är ovan. Det tar som sagt 7-8 månader innan bolaget avslutas och bolaget måste utse en likvidator som är godkänd av Bolagsverket.

Fråga: Är en snabbavveckling dyrare än en vanlig likvidation?

Svar: Nej, inte egentligen. Att likvidera bolag tar tid, och tid är pengar. Du behöver också betala avgifter till likvidator och Bolagsverket liksom andra administrativa avgifter under hela likvidationsprocessen. Så sammantaget får du ungefär lika mycket betalt för ditt aktiebolag genom snabbavveckling som om du sköter avvecklar aktiebolaget själv.

Fråga: Hur lång tid tar en snabbavveckling?

Svar: Om du vill sälja ditt bolag till oss på Citadellet Bolagsservice så behöver vi få in en del bolagshandlingar innan vi kan avsluta affären. Därefter behöver i inte mer än ett par timmar på oss, så allt beror på hur snabbt du kan ge oss allt material. För dig är affären avslutad samma dag som vi köper bolaget och tar över allt juridiskt ansvar.

Fråga: Hur går processen till för att sälja aktiebolag för snabbavveckling?

Svar: Vi lämnar en offert inom två timmar (under kontorstid) på ditt bolag, baserad på senaste resultat- och balansrapport, eller genom information baserad på bolagets organisationsnummer. Samtidigt får du en checklista med material som vi behöver för att kunna köpa bolaget. Om du accepterar vår offert så upprättar vi köpehandlingar. Du skriver på köpehandlingarna och skickar dem till oss tillsammans med bolagshandlingar enligt checklista. Så snart alla handlingar finns hos oss så går vi igenom dem, avslutar affären och betalar ut köpeskillingen till dig.

Fråga: Hur mycket betalar ni för mitt bolag?

Svar: Vi utgår från bolagets eget kapital, det som kallas för substansvärde. Till exempel: om ditt bolag har eget kapital på 300 000 kr och lika mycket pengar på banken så betalar vi drygt 290 000 kr till dig. Om du har ett större bolag eller om ditt bolag har periodiseringsfonder så kan priset bli ännu bättre.

Fråga: När och hur får jag betalt för mitt bolag?

Svar: Ofta kan vi betala ut köpeskillingen till dig på ditt privata konto redan samma dag som vi har fått alla bolagshandlingar som vi behöver.

Fråga: Kan jag avsluta bolagets konto och ta ut bolagets pengar?

Svar: Nej. Pengarna på bolagets konto tillhör bolaget och enligt Aktiebolagslagen är det förbjudet att ta ut bolagets pengar hur som helst. När du säljer ditt bolag till oss så säljer du även bolagets tillgångar och ska därför inte avsluta bolagets bankkonto. Det gör vi när vi har avslutat affären.

Fråga: Mitt bolag har förbrukat aktiekapitalet – kan jag ändå sälja aktiebolaget till er?

Svar: Ja, det kan du. Genom en enkel rekonstruktion av aktiebolaget, som vi hjälper dig med, så kan man lösa detta.

Fråga: Vi är två aktieägare och det är bara jag som vill avveckla aktiebolaget. Hur gör jag då?

Svar: Om vi ska kunna köpa ditt bolag och försätta det i frivillig likvidation måste vi köpa samtliga aktier i bolaget. Om ni inte är överens som ägare – försök att bli det. Annars blir situationen besvärlig både för er och för bolaget.

5 bra tips till dig som vill avveckla aktiebolag

  1. Var noga med hur du avvecklar ditt bolag och läs på Bolagsverkets hemsida om vad det innebär. Om du väljer snabbavveckling genom att sälja ditt aktiebolag, se till att du väljer en seriös aktör. Annars finns risken att bolaget inte avvecklas utan säljs vidare.
  2. När du väljer att sälja ditt aktiebolag till oss och har accepterat offerten – gå igenom checklistan på de handlingar vi behöver. Samla ihop och skicka allt till oss så snart som möjligt för att undvika att processen drar ut på tiden.
  3. Sälj ditt bolag till oss innan bokslutsdatum så slipper du upprätta årsredovisning för ett bolag som du ändå valt att avveckla. När vi köper aktiebolag för avveckling tar vi över ansvaret för upprättande av årsredovisning vilket sparar tid och pengar för dig.
  4. Innan du säljer bolaget, se över avtal på exempelvis företagsbilar och mobiltelefoner så att du säger upp sådant som inte ska vara kvar i bolaget och ser till att flytta över eventuella mobilabonnemang som du vill behålla privat.
  5. I det första steget, där du ber oss om en offert på ditt bolag, så är det bra om du har rensat balansräkningen så mycket som du kan.

Läs mer om att avveckla aktiebolag här »

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!