hero-banner

Lagerbolag – Det enkla sättet att starta aktiebolag!

LÄS MER

Hur lång tid tar det att avveckla ett aktiebolag?

Hur lång tid tar det att avveckla ett aktiebolag?

En vanlig fråga som vi får i den första kontakten med en kund som vill avveckla sitt bolag är ”hur lång tid tar det?”.

Svaret på den frågan kan variera. Generellt sett tar en likvidation ca 7-9 månader från start till avslut men beroende på olika faktorer, som exempelvis hur långa handläggningstider Bolagsverket har, så kan det skilja sig från bolag till bolag.

Väljer du att sälja ditt bolag till oss och låta oss sköta hela avvecklingsprocessen, så behöver du som säljare inte vänta tills att likvidationen är avslutad innan du får tillgång till bolagets tillgångar utan de får du ut i samband med att vi köper bolagets aktier. När vi har köpt bolaget blir det vårt ansvar att sköta bokföringen, eventuellt upprätta ytterligare ett bokslut samt att ta fram de handlingar som krävs för att genomföra avvecklingen. Den enda gång som säljaren kan bli inblandad är ifall att det skulle dyka upp kostnader till bolaget som inte fanns med i beräkningen när bolaget bytte ägare. Det är inte ovanligt att det kanske finns ett telefonabonnemang som man glömt står på bolaget men det löser man lätt genom att skriva över abonnemanget från bolaget till den tidigare ägaren privat.

Materialinsamling snabblikvidation

Hur lång tid tar det?

Hur lång tid det tar från att den som vill sälja sitt bolag fattar beslutet tills att själva köpet går igenom är upp till säljaren själv. När vi får en accept på en offert så upprättar vi köpeavtal och en fullmakt som gör att vi kan ändra bolagets uppgifter hos Bolagsverket efter att köpet genomförts. Förutom att vi ersätter tidigare styrelse med våra representanter så byter vi även bolagets namn, adress, verksamhetsbeskrivning och väljer bort revisorn om det finns en sådan. Alla bolag döps till ”Termino C” + ett löpnummer, det gör vi för att vi ska lättare hålla reda på bolagen tills att de är avvecklade.

Köpehandlingarna mailas till säljaren tillsammans med en checklista som visar vilka underlag som vi behöver få innan köpet går igenom. Underlagen i listan efterfrågar vi för att ha möjlighet att stämma av att bokföringen stämmer överens med verkligheten och att det inte kommer att komma några kommande avgifter för att exempelvis momsdeklarationer eller inkomstdeklarationen lämnats in för sent. Vi vill även ha underlag som visar säljarens kontouppgifter så att vi kan säkerställa att de pengar som vi betalar ut när vi köper bolaget verkligen hamnar hos rätt person. Detta är ett krav då vi annars riskerar att göra oss skyldiga till brott mot lagen om penningtvätt.

Avvecklingen påbörjas

Så fort vi fått alla underlag från listan samt påskrivna köpehandlingar så genomför vi köpet. Köpeskillingen betalas ut till säljaren och vi påbörjar avvecklingen. Det första som sker är att vi ändrar bolagets uppgifter samt att vi ser till att bolagets bankkonton avslutas och att vi för över de pengar som finns där till ett av våra konton. Säljaren ser ofta bankkontot i några dagar eller ibland några veckor efter köpet men det försvinner så snart som banken handlagt vår begäran om avslut av. Säljaren är från och med nu helt bortkopplad från avvecklingen, det enda de behöver göra är att deklarerat till Skatteverket att de sålt aktierna i bolaget. Det deklareras i blanketten som heter K10 och lämnas in tillsammans med den privata inkomstdeklarationen.

Om du vill avveckla ditt aktiebolag så maila oss en resultat- och balansrapport till [email protected] så återkommer vi med en bra offert på snabbavveckling. Här finns ännu mer information om snabbavveckling

Snabbt, enkelt och tryggt!

Köp ditt lagerbolag av oss idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på våra lagerbolag. Vi kan ha ditt nya bolag klart inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!