hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

Hur vanligt är snabbavveckling?

Snabbavveckling av aktiebolag är en tjänst som ökat successivt de senaste åren. I ett allt snabbare företagsklimat blir tjänster som underlättar och minskar administrationsmängden för företagen allt vanligare. I takt med att efterfrågan ökar så förbättras dessutom kostnadsbilden för företagen. En likvidation tar en hel del resurser i anspråk under en längre period. Därför är det inte konstigt att fler och fler företagare väljer att snabbavveckla sina bolag istället för att sköta likvidationen själva.

Antalet aktiebolag som avvecklas ökar ständigt

Antalet nybildade aktiebolag ökar nästan varje år men det innebär också att antalet aktiebolag som avslutas ökar varje år. Under hela 2000-talet har antalet bolagsavvecklingar ökat (se diagram nedan), vilket inneburit att marknaden har vuxit för företag som säljer tjänster inom snabbavveckling. Det har också bidragit till en sund konkurrens inom denna sektor.

avslutade aktiebolag under 2000 talet

Avvecklade aktiebolag under 2000-talet. Källa: Bolagsverket.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!