hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

Snabblikvidation - avveckla ett bolag snabbt

Snabblikvidation - avveckla ett bolag snabbt

För de flesta som vill avveckla ett aktiebolag är snabblikvidation det enklaste och ofta också billigaste alternativet att likvidera ett aktiebolag. Bra att veta: Ett annat ord med samma innebörd som en del använder för snabblikvidation är ordet snabbavveckling men hos oss är det samma sak.

Ett bolag som man inte längre har användning för tenderar att bara kosta pengar i form av bankavgifter och kostnader för bokslut. Dessutom kräver ett vilande bolag en hel del arbete i form av administration. Snabblikvidation innebär att du som äger aktiebolaget säljer det till oss och att vi sedan likviderar bolaget i egen regi.

När ett aktiebolag ska likvideras så vill Bolagsverket ha en hel del formalia och dessutom behöver man en person som kan ställa upp som likvidator. Vem som helst kan inte vara likvidator utan det krävs att man har relevant utbildning och erfarenhet inom området. Likvidatorn som skall sköta likvidationen av aktiebolaget skall godkännas av Bolagsverket.

Om man inte har någon att föreslå som likvidator så utser Bolagsverket en åt dig. Då blir det oftast en jurist som tar betalt per arbetad timme och kostnaden för detta belastas bolaget som ska likvideras, det innebär att slutkostnaden för att likvidera aktiebolaget blir väldigt hög. Att likvidera ett aktiebolag tar ca 7-9 månader innan likvidationen är avslutad och bolaget är upplöst, dvs slutat att existera. Det är först då som skiftet sker och aktieägaren får ut de pengar som finns kvar i bolaget.

Få pengarna direkt

En av fördelarna med att likvidera sitt aktiebolag genom snabblikvidation är att den som säljer aktiebolaget till oss får ut sina pengar direkt, i form av en köpeskilling, och slipper vänta på kapitalet de 7-8 månader det tar att likvidera aktiebolaget.

När du säljer ditt bolag till oss för snabblikvidation så garanterar vi att vi sätter i gång med avvecklingen direkt när köpet är klart. Vår likvidator träder in som företrädare för bolaget och ser till att Bolagsverket får in alla de handlingar som behövs. Du som säljare behöver inte vänta tills att avvecklingen är klar eftersom aktierna överlåts till oss och vi betalar ut bolagets egna kapital minus vårt arvode redan vid köptillfället. Vi garanterar att alla bolag som vi köper för snabblikvidation avvecklas, vi säljer aldrig ett bolag vidare till någon annan.

Vi sköter allt praktiskt med din snabblikvidation.
Vi sköter allt praktiskt med din snabblikvidation.

Vi skickar in en ändringsanmälan till Bolagsverket samma dag som försäljningen av aktiebolaget genomförs och ändrar bolagets namn, adress och styrelse. När ändringarna registrerats av Bolagsverket får vi den behörighet vi behöver för att även kunna uppdatera uppgifterna i registret för verklig huvudman. Ibland får vi frågan från kunder vars bolag vi likviderar, varför exempelvis hitta.se eller liknande tjänster fortfarande visar tidigare styrelsemedlemmar som företrädare för ett bolag som sålts till oss och vars uppgifter ändrats för flera veckor eller ibland månader sedan. Orsaken till detta är att dessa sidor inte uppdaterat sina uppgifter sedan Bolagsverket registrerat ändringen och det är tyvärr inte något som vi kan påverka. Att tänka på i det läget är att det är Bolagsverkets uppgifter som är korrekta och som har betydelse.

En annan vanlig fråga vi får efter att ett aktiebolag sålts till oss för snabblikvidation är varför tidigare ägare eller företrädare fortfarande har tillgång till bolagets bankkonto. Vi avslutar befintliga bankkonton och överför pengarna till ett av våra konton så fort banken låter oss men en del banker vill att Bolagsverket först ska ha gjort styrelseändringen så i de fallen går det hand i hand med Bolagsverkets handläggningstider. Som säljare är det i det läget bara att avvakta för bankkontot kommer att försvinna så småningom. Vi gör såklart vårt bästa för att processen ska gå så snabbt som möjligt och har ett bra samarbete med de flesta av de stora bankerna i Sverige.

Du är i trygga händer

Att likvidera sitt bolag med oss på Citadellet Bolagsservice är snabbt, enkelt och tryggt. Vi har väl fungerande processer och stor kunnighet i likvidation av aktiebolag. Vi har likviderat tusentals bolag sedan vår verksamhet startade. Om du vill likvidera ditt aktiebolag med hjälp av oss så är du i trygga händer, våra erfarna medarbetare tar väl hand om kontakten med dig som kund, likväl med hanteringen av likvidationen av bolaget efter att vi har förvärvat det.

Om du har ett bolag som du vill likvidera så maila oss bara en resultat- och balansrapport till [email protected] så återkommer vi med en bra och kostnadsfri offert för snabblikvidation.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!