hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

Tips för dig som ska likvidera ett aktiebolag

Tips för dig som ska likvidera ett aktiebolag

Att starta ett aktiebolag är ofta en ganska så enkel och kul process där man antingen köper ett färdigt lagerbolag eller bildar ett aktiebolag helt själv via Verksamt. Men händelser i livet av olika slag kan påverka företagandet och det kan uppstå skäl att avveckla bolaget och likvidera det. Det kan handla om ekonomiska problem, förändringar i verksamheten eller personliga orsaker som exempelvis en spännande anställning i ett annat företag. Oavsett anledning är det viktigt att avsluta bolagets verksamhet på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Att likvidera ett aktiebolag är en process som är betydligt mer omfattande och komplicerad än processen att starta ett aktiebolag. I den här artikeln tittar vi närmare på vad det innebär att likvidera ett aktiebolag, hur man går tillväga och vilka kostnader som kan uppstå.

Vad betyder det att likvidera ett aktiebolag?

Likvidation av ett aktiebolag innebär att bolaget avvecklas och avslutas på ett kontrollerat sätt. Det innebär att bolagets tillgångar säljs och att skulderna regleras och att eventuellt överskott kommer bolagets aktieägare till handa i samband med skiftet. Likvidationen är ett sätt att avsluta bolagets verksamhet och upplösa bolaget som juridisk person, det innebär att bolaget eller dess organisationsnummer inte finns kvar när processen är slutförd.

Det kan finnas olika skäl till att ett aktiebolag kan behöva likvideras. Det kan handla om ekonomiska problem, där bolaget inte längre kan betala sina skulder eller inte har tillräckligt med intäkter för att fortsätta sin verksamhet. Det kan också handla om förändringar i verksamheten, där ägarna inte längre har behov av sin nuvarande bolagsstruktur eller att bolaget helt enkelt inte längre är lönsamt. Det kan också vara personliga orsaker, där bolagsägarna väljer att avsluta sin verksamhet av andra skäl.

Hur likviderar man ett aktiebolag?

Att likvidera ett aktiebolag kan vara en komplex process som kräver tid och resurser, inte minst för den ovane. Det finns flera steg som behöver tas för att avsluta bolagets verksamhet på ett korrekt sätt. Att likvidera ett aktiebolag är en process om 7-9 månader att likvidera ett aktiebolag och man behöver en likvidator som är godkänd av Bolagsverket.

Det smidigaste sättet att likvidera ett aktiebolag är genom snabblikvidation. Det innebär att vi köper bolaget och sedan likviderar det i egen regi. Det är fortfarande en lång process som tar oss 7-9 månader att genomföra, men för den som säljer bolaget så är det en snabb process. Samma dag som vi köper bolaget så inleder vi likvidationsprocessen, bolaget namnändras, adressen byts ut och styrelsen ersätts. Vi sköter därefter hela likvidationsprocessen och säljaren kan ägna sig åt annat. Här kan du läsa ännu mer om hur du kommer igång med likvidationen.

Vad kostar det att lägga ner firman?

Kostnaden för att likvidera ett aktiebolag kan variera beroende på vilken väg man väljer. Det finns kostnader som är oundvikliga, bland annat avgifterna till Bolagsverket om 2.600 kr. Kostnaden för att likvidera ett aktiebolag genom snabblikvidation med oss är i de flesta fall runt 10.000 kr. Om bolaget har ett högt eget kapital så går vårt arvode upp då vi betalar en högre köpeskilling. Väljer man att inte sälja bolaget för snabblikvidation hos en aktör som oss så behöver man en likvidator. Om man inte har en godkänd likvidator så får man hjälp av Bolagsverket att tillsätta en likvidator, då blir det oftast en advokat från en advokatbyrå. Det är inte sällan arvodet för likvidatorn då hamnar på 30.000-40.000 kr.

vad kostar likvidera bolag

Kan man likvidera ett bolag själv eller behöver man anlita hjälp?

Det är möjligt att likvidera ett bolag själv, men det är en komplex process som kräver kunskap och erfarenhet inom området. Det händer att vi har kontakt med kunder som bestämmer sig för att de vill likvidera sitt aktiebolag på egen hand. I de flesta fall så stöter de här kunderna på problem och inser hur svårt det är om man inte har kunskapen som krävs. Dessa kunder återkommer ofta till oss efter några veckor och ber oss hjälpa dem likvidera bolaget genom snabblikvidation.

Hur lång tid tar likvidationsprocessen?

Tiden det tar att likvidera ett aktiebolag kan variera beroende på flera faktorer, såsom storleken på bolaget, antalet tillgångar och skulder och komplexiteten i likvidationsprocessen. Oavsett hur bolaget ser ut så kan det inte göras fortare än 6 månader. Bolagsverkets kallelsetid på okända borgenärer pågår under 6 månader plus handläggningstid.

Vad händer med bolagets tillgångar och skulder under likvidationen?

Under likvidationsprocessen är likvidatorn ansvarig för att sälja bolagets tillgångar och betala av dess skulder. Om det finns överskott efter att alla skulder har betalats av, fördelas pengarna mellan bolagets aktieägare i samband med att likvidationen avslutas. Det innebär att aktieägarna får vänta 7-9 månader innan de kan tillgodogöra sig bolagets ekonomiska medel privat.

Detta är också en av de stora fördelarna med att likvidera sitt bolag med oss på Citadellet. Vid en snabblikvidation med oss så får aktieägarna tillgång till bolagets värde i samband med att vi köper bolaget. Man slipper således vänta mer än 6 månader.

Likvidera vilande bolag

Ett vilande bolag är ett bolag som inte bedriver någon verksamhet eller har några anställda. Om ett vilande bolag inte längre fyller någon funktion och man inte ser att någon verksamhet ska upptas i närtid kan det vara en god idé att likvidera bolaget. Ett vilande aktiebolag kräver engagemang, tid och kostnader då det fortfarande måste skötas på ett korrekt sätt.

Alla bolag som vi köper för snabblikvidation är vilande aktiebolag. Vi köper inte bolag som är aktiva och har en pågående verksamhet.

top sticky slogan

Hur kan Citadellet hjälpa till?

Att likvidera sitt aktiebolag genom en snabblikvidation med oss på Citadellet är en snabbt, tryggt och enkelt. Vi har ett av marknadens bästa villkor avseende likvidation av aktiebolag och avvecklar årligen närmare två tusen bolag.

Alla bolag som vi på Citadellet köper för snabblikvidation avvecklas. Vi garanterar i köpeavtalet att vi aldrig säljer bolaget vidare. Vi blir bolagets slutstation till dess att det är helt upplöst. Maila en resultat- och balansrapport till [email protected] så återkommer vi raskt med en bra offert på snabblikvidation av ditt vilande aktiebolag!

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!