hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

Vad är fördelarna med snabbavveckling?

Snabbavveckling är det absolut smidigaste sättet att avveckla ett aktiebolag på. Några av fördelarna är:

  1. Det är en mycket snabb process för dig. Istället för att genomgå den sedvanliga likvidationsprocessen om 7-9 månader så är det över på några dagar för dig som säljer bolaget.
  2. Du kan tillgodogöra dig bolagets kapital direkt i form av köpeskillingen istället för att vänta 7-9 månader. Oftast får du i princip lika mycket betalt för ditt bolag av oss som du skulle fått ut om du skött likvidationsprocessen själv.
  3. Du slipper hantera den omfattande likvidationsprocessen gentemot Bolagsverket samt sköta bolaget och dess åtaganden under dess avveckling.

Att likvidera ett aktiebolag på det här sättet kallas för snabbavveckling eller snabblikvidation för att det är ett snabbt sätt för ägaren/ägarna att avveckla sitt bolag, inte för att själva likvidationen går snabbare än vanligt, det tar fortfarande 7-9 månader att likvidera aktiebolaget för köparen. Du som valt att sälja bolaget kan däremot lämna bolaget bakom dig redan efter 2 dagar när affären är avslutad och allt ansvar har tagits över av köparen!

linda porseryd stor 0

"Tidsaspekten är viktig, vi köper bolaget för att kunden ska kunna ägna sig åt annat." - Linda - arbetar med snabbavveckling

Snabbavveckling i två steg

Man kan dela upp snabbavveckling av aktiebolag i två delar, hur en snabbavveckling går till fram till att du sålt aktiebolaget, samt processen som fortlöper därefter, att likvidera aktiebolaget för köparen.

Snabbavveckling för köparen

  1. Samma dag som vi signerat köpekontraktet så försätter vi bolaget i frivillig likvidation.
  2. Vår likvidator tillträder och ersätter den gamla styrelsen.
  3. Bolagsverket kallar på okända borgenärer i 6 månader.
  4. Likvidatorn företräder sedan bolaget ända tills likvidationen är avslutad och bolaget således avvecklat.
  5. Under hela processen ansvarar vi för att bolagets normala åtaganden så som redovisning och deklarationer etc. upprätthålls.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!