hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

Var uppmärksam när du säljer ditt bolag!

Var uppmärksam när du säljer ditt bolag!

Det finns flera aktörer på marknaden som erbjuder hjälp att avveckla aktiebolag med snabbavveckling till den som vill bli av med sitt aktiebolag. En del aktörer köper bolagen för att sedan sälja dem vidare och de kan således erbjuda ett lägre arvode än de aktörer som köper och avvecklar bolagen på riktigt. Trots att priset är lägre så rekommenderar vi aldrig någon som ska avveckla sitt bolag att sälja det vidare, utan istället se till att få en garanti att bolaget kommer att avvecklas efter köpet, detta för att du som säljare ska undvika potentiella överraskningar framöver.

Ett aktiebolags organisationsnummer, precis som ett personnummer, ändras aldrig trots att andra uppgifter såsom bolagets namn, styrelse etcetera ändras så finns det alltid en koppling och en spårbarhet mellan organisationsnumret och den tidigare ägaren/ägarna och styrelse. Om ett bolag sålts vidare till en ny ägare som missköter det och kanske drar på sig missnöjda kunder och skulder som de inte kan betala så går det med hjälp av offentliga register se bolagets tidigare representanter och har man otur kanske de även vänder sig till dem med sina krav.

Även processen att exempelvis ta ett privat banklån kan försvåras då banken kan vilja säkerställa att det inte är du som varit inblandad i att dra på bolaget skulder. Det går såklart att med hjälp av avtal och uppgifter om när försäljningen och styrelseändringen skedde bevisa att ett betalningskrav riktats mot fel person men det kan vara en olustig situation som dessutom kan ta lång tid att reda ut.

Var uppmärksam när du säljer ditt bolag! Alla aktörer på internet är inte seriösa.
Var uppmärksam när du säljer ditt bolag! Alla aktörer på internet är inte seriösa.

Samma problem kan uppstå om du köper ett bolag som tidigare bedrivit verksamhet. Efter att bolaget övergått i din ägo kan det framkomma att det finns kunder som är missnöjda och kan komma med krav på felaktigt utförda arbeten eller obetalda fakturor. Köper du ett lagerbolag hos en seriös aktör kan du alltid vara säker på att bolaget är nystartat, inte har några avtal eller åtaganden och att det inte finns några förseningsavgifter att betala hos exempelvis Bolagsverket eller Skatteverket till följd av att inte deklarationer och årsredovisning lämnats in i tid.

Det gäller dock att vara uppmärksam även här då en del säljer bolag som tidigare haft verksamhet under benämningen lagerbolag, trots att definitionen av lagerbolag är ett bolag som bildats enbart i syfte att sälja det vidare. Det vill säga, ett nystartat aktiebolag som aldrig har bedrivit verksamhet.

Nedan följer tre frågor som du bör fundera över när du ska välja vilken aktör som ska få uppdraget och förtroendet att avveckla ditt aktiebolag:

 • Framgår det i avtalet att bolaget kommer att avvecklas? Avtalet är en sammanställning av överenskommelsen mellan köparen och säljaren och det ska framgå tydligt att avvecklingen kommer att påbörjas direkt efter att köpet gått igenom. Själva processen att genomföra avvecklingen tar ca 8–9 månader så det går inte att ge en garanti när avvecklingen avslutas, däremot när den ska påbörjas.
 • Vad kostar det? En avveckling hos en seriös aktör kostar från ca 10.000 kr. Det beror på att det för köparen innebär flera månaders administration samt att en hel del handlingar, protokoll och liknande ska lämnas in till Bolagsverket som i sin tur tar ut avgifter för avvecklingen. Erbjuds du ett arvode som är lägre än så beror det nästan alltid på att den som köper ditt bolag räknar med att tjäna pengar på det i ett senare skede vilket inte sker om det avvecklas.
 • Har du fått rådet att ta ut bolaget pengar innan köpet? Pengarna som finns på bolagets bankkonto tillhör bolaget, inte aktieägaren, och får inte tas ut hur som helst om man följer aktiebolagslagen. Får du rådet att föra över bolagets pengar till ditt eget konto innan köpet så har du alltså kontakt med någon som inte är intresserad av att följa gällande lagar och regler. Att äga och driva ett aktiebolag innebär ett stort ansvar att följa lagar och regler och säkerställa att bolaget sköts korrekt. Att avveckla ett aktiebolag är betydligt mer komplicerat än att starta ett aktiebolag. Det är en process som tar 7–9 månader innan bolaget har upphört att existera, det är först då bolagets organisationsnummer ”försvinner”. Att avveckla sitt aktiebolag genom snabbavveckling innebär att det går fort för dig som säljare att bli av med ditt engagemang i bolaget. För köparen är det dock en längre process med flera åtaganden att sköta under processens gång.\

  Förutsatt att du säljer ditt aktiebolag till en seriös aktör som sedan avvecklar bolaget i egen regi så är fördelarna med att avveckla sitt aktiebolag genom snabbavveckling: • Samma dag som du säljer bolaget så tar köparen över ansvaret för bolaget och dess avveckling.\

  • Du slipper vänta 7–9 månader på att tillgodogöra dig bolagets kapital, detta får du tillgång till direkt i form av en köpeskilling som utbetalas i samband med ägarskiftet.\

  • Du slipper allt arbete och administration som det innebär att avveckla ett aktiebolag.
  Om du har ett vilande aktiebolag som du vill avveckla så tveka inte att kontakta oss för en kostnadsfri offert för snabbavveckling. Mejla oss en resultat- och balansrapport till [email protected]. Vi garanterar att samtliga bolag som vi köper för snabbavveckling avvecklas, vi blir bolagets slutstation.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!