hero-banner

Avveckla aktiebolag - Sälj bolaget till oss för snabbavveckling!

LÄS MER

De 10 vanligaste frågorna om lagerbolag

De 10 vanligaste frågorna om lagerbolag

Vi får dagligen samtal från kunder som planerar att köpa ett lagerbolag. Ofta handlar samtalen om vilka uppgifter som behövs och vad man behöver tänka på innan man lägger sin beställning på vår hemsida. Här kommer en sammanställning av de 10 vanligaste frågorna!

1. Är bolaget registrerat för F-skatt?

För att kunna registrera ett bolag för F-skatt och moms så behöver man ange vilken typ av verksamhet som bolaget ska ägna sig åt och det vet vi först efter att vi fått in beställningen. Alltså är våra lagerbolag inte registrerade för F-skatt men vi kan självklart hjälpa till att upprätta en ansökan om man så önskar. Då klickar man bara i en ruta i beställningsformuläret så vet vi att vi ska begära in några ytterligare uppgifter från beställaren.

2. Har bolaget ett bankkonto?

För att få öppna ett konto vill banken ha kontakt med den person som ska driva verksamheten, därför kan vi tyvärr inte erbjuda lagerbolag med bankkonto.

3. Hur ska styrelsen se ut?

Minsta möjliga styrelse är en ledamot och en suppleant. Är man tre personer kan man välja om alla ska vara ledamöter eller om man vill ha två ledamöter + en suppleant.

4. Vem får vara ledamot/suppleant?

Vem som helst som är myndig, inte har en förvaltare och en personlig konkurs eller ett näringsförbud i bagaget kan vara ledamot. Det är inte samma krav på suppleanter, då räcker det att personen i fråga är myndig men eftersom suppleantens roll är att träda in som ledamot om en av de ordinarie ledamöterna inte kan eller vill fullfölja sitt uppdrag så är det ju opraktiskt om kraven för att vara ledamot inte uppfylls av suppleanten också.

5. Vilket räkenskapsår är bäst?

Det går inte att säga att ett visst räkenskapsår är bättre än ett annat, däremot ska man komma ihåg att välja ett räkenskapsår som är lika som övriga bolag om lagerbolaget ska ingå i en koncern. Om man har någon som åtagit sig att hjälpa till med bokföringen kan man rådfråga den personen om hen har några önskemål så att denne kan styra sin arbetsfördelning över året.

Det är mycket att tänka på och det är bra att ha en trygg leverantör av lagerbolag som du snabbt och enkelt kan få begripliga svar av.
Det är mycket att tänka på och det är bra att ha en trygg leverantör av lagerbolag som du snabbt och enkelt kan få begripliga svar av.

6. Hur lång tid tar det?

Det är upp till den som beställer bolaget. Vi förser beställaren med nödvändiga handlingar inom två timmar om vi får in beställningen under kontorstid. Därefter behöver köparen av lagerbolaget öppna ett bankkonto för bolaget så det beror på hur lång tid det tar att få allt klart med banken.

7. Hur väljer man namn?

För att Bolagsverket ska godkänna det namn man önskar behöver det vara unikt och gärna säga något om vilken typ verksamhet som bedrivs. Namnförslag som innehåller ett ord som inte har med bolaget att göra, exempelvis om namnförslaget för en däckverkstad innehåller ordet ”båtar”, betraktas som vilseledande och godkänns inte. Samma princip gäller om namnförslaget innehåller namnet på en ort eller stad som bolaget inte har någon koppling till. Något av varianterna AB/aktiebolaget/aktiebolag måste också förekomma, antingen först eller sist i namnet. I vårt beställningsformulär kan man ange tre olika namnförslag.

8. Vad innebär verklig huvudman?

Sedan augusti 2017 finns ett krav att verklig huvudman för ett aktiebolag ska anmälas i ett register som Bolagsverket handhar. Verklig huvudman är den/de som kontrollerar eller äger ett bolag. Vill man ha vår hjälp att göra registreringen så klickar man i ett tillval i beställningsformuläret.

9. Är det ett problem om jag som köpare av bolaget inte är skriven i Sverige?

Även utlandsbosatta kan köpa svenska aktiebolag. Däremot skiljer sig kraven på hur styrelsen ska se ut om någon eller några i styrelsen är bosatta utomlands och kraven ser olika ut beroende på vilka länder det handlar om. Är hela styrelsen utlandsbosatt behöver man en så kallad delgivningsmottagare som är folkbokförd i Sverige, är minst 18 år och inte har en förvaltare.

10. Hur formulerar man verksamhetsbeskrivningen?

Verksamhetsbeskrivningen ska vara kort och koncis och den ska tydligt förklara vad bolaget ägnar sig åt. Om man till exempel ska ägna sig åt konsultverksamhet så behöver man ha med inom vilket område eller bransch man kommer att verka.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Avveckla Ditt Aktiebolag idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på snabbavveckling av aktiebolag. Vi återkommer med en kostnadsfri offert inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!