hero-banner

Lagerbolag – Det enkla sättet att starta aktiebolag!

LÄS MER

Att tänka på inför beställning av lagerbolag

Att tänka på inför beställning av lagerbolag

När man beställer ett lagerbolag måste man såklart fylla i ett antal uppgifter. Den information som efterfrågas är vanligtvis vad bolaget ska ägna sig åt för typ av verksamhet, vem som ska äga aktierna etc. För att göra processen så smidig som möjligt så finns det några punkter som det kan vara bra att man funderat över innan man påbörjar sin beställning av ett lagerbolag.

Vad ska bolaget heta?

Bolagsverket prövar de namnförslag som man önskat för sitt lagerbolag och tar hänsyn till flera saker under prövningen. Det får till exempel inte finnas två bolag med samma eller väldigt snarlika namn. Namnet får gärna ge en indikation av vad bolaget ägnar sig åt men kan också vara något som knyter an till var verksamheten äger rum.

Ska ett lagerbolag exempelvis ägna sig åt måleri kommer inte ett förslag som tyder på annan verksamhet beviljas, t.ex. Görans båtvarv AB, för det betraktas som vilseledande. I vårt beställningsformulär finns utrymme för tre namnförslag och skulle inget av dem beviljas så får man fundera ut några ytterligare namnförslag och komplettera med. Ordet AB eller Aktiebolag måste finnas med i förslagen.

Hur ska verksamhetsbeskrivningen se ut?

Verksamhetsbeskrivningen ska berätta vad lagerbolaget ska ägna sig åt och inom vilken bransch. Den ska vara kort, koncis och saklig.

Vem ska äga aktierna i bolaget?

Den som skall äga aktierna i lagerbolaget kan vara en fysisk eller juridisk person, d.v.s. en privatperson eller ett företag/förening. Man kan inte dela en aktie, men förutom den begränsningen så kan man fördela dem hur man vill. Det finns inte heller någon begränsning för hur många aktieägare ett bolag har, förutsatt att alla äger minst en aktie var.

Hur många personer måste finnas i styrelsen i ett aktiebolag?
Hur många personer måste finnas i styrelsen i ett aktiebolag?

Vem och hur många ska sitta i styrelsen?

Minsta möjliga styrelse i ett aktiebolag är två personer. Ena personen blir ledamot och den andra suppleant, d.v.s. en person som inte är beslutsfattare men kan träda in om ledamoten av någon anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag. Om varken ledamot eller suppleant är skrivna i Sverige krävs ytterligare en person, en så kallad delgivningsmottagare. Minst hälften av ledamöterna och hälften av suppleanterna måste vara skrivna inom ESS.

Vilket räkenskapsår ska lagerbolaget ha?

Det vanligaste räkenskapsåret på de lagerbolag som vi säljer är kalenderår, d.v.s. 1 januari – 31 december men det är även vanligt förekommande med räkenskapsår som slutar sista april, sista juni och sista augusti. För att komma fram till vilket räkenskapsår du ska välja för ditt lagerbolag så kan det vara bra att komma överens med den som ska sköta bokföringen och upprätta årsredovisningen. Andra faktorer kan också spela roll i valet av räkenskapsår, som till exempel om aktieägaren är ett annat bolag, då krävs det att dotterbolaget har samma räkenskapsår.

Hur ska firmateckningen i lagerbolaget se ut?

När du lägger din beställning av ett lagerbolag så måste du även ange vem som skall vara firmatecknare. Den som är firmatecknare är den som får skriva på avtal för bolagets räkning.

Ska ditt bolag ha revisor?

En revisor är en person som granskar årsredovisningen. De flesta privata aktiebolag har ingen revisor utan nöjer sig med att anlita någon som ansvarar för att sköta bokföringen och upprätta bokslutet. I vissa fall krävs en revisor, t.ex. om omsättningen överstiger ett visst belopp och om bolaget har över tre anställda. Mer om detta finns att läsa på Bolagsverkets hemsida. En klar majoritet av de lagerbolag vi säljer här på Citadellet Bolagsservice är utan revisor.

Fler frågor när du ska beställa ett lagerbolag

När man beställer ett lagerbolag hos oss på Citadellet Bolagsservice så börjar man med att fylla i uppgifter i ett formulär på vår hemsida. Här kan du beställa ditt lagerbolag. Om det uppkommer några frågor innan eller under tiden som du lägger din beställning av ett lagerbolag så är det bara att du hör av dig till oss så hjälper vi dig vidare. Vi har alltid någon på plats vardagar under vanlig kontorstid så slå gärna en signal. Skulle du ändra dig om någon uppgift du lagt i lagerbolagsbeställningen så går de oftast att ändra fram till att vi skickat in lagerbolaget för ombildning hos Bolagsverket. Därefter så kan ni själva göra ändringar via verksamt.se.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Köp ditt lagerbolag av oss idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på våra lagerbolag. Vi kan ha ditt nya bolag klart inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!