hero-banner

Lagerbolag – Det enkla sättet att starta aktiebolag!

LÄS MER

Publikt eller privat aktiebolag - vad är skillnaden?

Publika aktiebolag

Ett publikt aktiebolag kan sälja aktier på öppna marknaden. Det är bara publika aktiebolag som får erbjuda sina aktier till försäljning på börsen eller någon annan marknadsplats för aktier.

Det minsta godkända aktiekapitalet för ett publikt aktiebolag är 500 000 kronor. Företagsnamnet skall följas av ”publ” i bolagsordningen om det inte är tydligt i företagsnamnet att bolaget är publikt.

Styrelsebestämmelser för publika aktiebolag

Ett publikt aktiebolag måste ha en styrelse med minst tre styrelseledamöter. Mer än hälften av styrelseledamöterna skall utses på bolagsstämman. Ett publikt aktiebolag måste alltid ha en VD som inte innehar posten styrelseordförande. Man kan även ha en eller flera vice VD som inte är styrelseordförande i bolaget.

Ett publikt AB måste alltid ha en revisor.

Kallelse till bolagsstämma för publika aktiebolag

Kallelsesättet till bolagsstämma ska vara specificerat i bolagsordningen. Det är obligatoriskt att utföra kallelse i Post- och Inrikes Tidningar och minst en rikstäckande tidning. Det ska även framgå av bolagsordningen vilka tidningar som kallelsen ska publiceras i. Varje aktieägare som bolaget har en postadress till skall få en kallelse per brev om:

  • Tidpunkten för ordinarie bolagsstämma är annan än vad som specificerats i bolagsordningen.
  • Bolagsstämman ska behandla en fråga om ändring av bolagsordningen som beskrivs i kapitel 7 aktiebolagslagen, §§ 43-45.
  • Bolagsstämman ska ta ställning till om bolaget ska träda i likvidation.
  • Bolagsstämman ska granska likvidators slutredovisning.
  • Bolagsstämman ska behandla fråga om bolagets likvidation ska upphöra.

Privata aktiebolag

Aktier och aktiekapital

Ett privat aktiebolag får inte som ett publikt AB annonsera försäljning av aktier eller på annat sätt sprida aktier till fler än 200 personer. Aktiekapitalet för ett privat AB måste uppgå till minst 25 000 kronor.

Styrelsebestämmelser för privata aktiebolag

Styrelsen skall bestå av en eller flera ledamöter. Om styrelsen består av en eller två ledamöter måste det finnas minst en suppleant. Exempel: 1 ledamot + 1 suppleant eller 2 ledamöter + 1 suppleant. Om styrelsen består av tre eller fler ledamöter så behövs inga suppleanter.

Privata aktiebolag kan välja att inte ha revisor.

Kallelse till bolagsstämma för privata aktiebolag

Kallelsen ska skickas ut 4-6 veckor innan bolagsstämman. Detta gäller även för extra bolagsstämma om man ska behandla ändring av bolagsordningen. Kallelse till extra bolagsstämma som ska behandla annat än bolagsordningen kan sändas ut 2-6 veckor innan stämman.

Kallelsen skall ske på det sätt som beskrivs i bolagsordningen. I en del fall skall kallelsen ske även via post till aktieägarna, det beskrivs närmare i kapitel 7 aktiebolagslagen § 23.

Privata aktiebolag får inte ha ordet ”publikt” i bolagsnamnet.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Köp ditt lagerbolag av oss idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på våra lagerbolag. Vi kan ha ditt nya bolag klart inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!