hero-banner

Lagerbolag – Det enkla sättet att starta aktiebolag!

LÄS MER

Starta aktiebolag eller köpa lagerbolag

Har du bestämt dig för att starta ett aktiebolag men är osäker på om du ska registrera ett nytt bolag och sköta bolagsbildningsprocessen själv eller om du vill komma igång direkt genom att köpa ett färdigt lagerbolag? Nedan redovisar vi skillnaderna mellan att själv starta aktiebolag och att köpa ett redan bildat aktiebolag i form av ett lagerbolag. För enkelhetens skull förutsätter vi att du redan har bestämt dig för aktiebolag som bolagsform och inte enskild firma, handelsbolag eller någon annan bolagsform. Vi börjar med att jämföra tillvägagångssätt.

Hur går jag tillväga för att starta ett aktiebolag själv?

Först måste du och eventuella övriga bolagsstiftare upprätta en stiftelseurkund. I stiftelseurkunden ska bland annat information finnas om värdet på varje aktie samt ett förslag på bolagsordning som beskriver verksamheten och namnet på företaget. När stiftelseurkunden är upprättad är det dags att köpa aktier i bolaget. Alla som är med och stiftar bolaget kan köpa aktier men alla behöver inte göra det. Dock måste alla stiftare som köper aktier skriva under stiftelseurkunden, i vilken ni även anger hur många aktier som förvärvas av respektive stiftare. Det kan vara en eller flera aktietecknare så länge aktiekapitalet uppgår till minst 25 000 kr för privata aktiebolag (för publika aktiebolag krävs 500 000 kronor i aktiekapital). Först när stiftelseurkunden är underskriven av samtliga stiftare så är aktiebolaget bildat. Det sista steget i att bilda ett aktiebolag är att få bolaget registrerat av Bolagsverket. Du anmäler företaget för registrering lämpligast på blanketten Nyregistrering nr 816 eller via e-tjänsten på Verksamt.se. Anmälan måste lämnas in senast 6 månader efter upprättandet av stiftelseurkunden. Det kostar 1900 kr att anmäla via e-tjänsten och 2200 kr att anmäla via blankett. Du måste alltid skicka med:

  • Stiftelseurkund
  • Bolagsordning
  • Bankintyg med anmälan

I vissa fall kan det behövas ytterligare handlingar. Sedan registrerar Bolagsverket företaget och det får ett organisationsnummer och registreringsbevis. Hur lång tid tar det? Ja, det beror på hur mycket Bolagsverket har att göra samt hur komplett din anmälan är. Det är en del att tänka på och för den ovane kan det komma att behövas kompletteringar. Varje gång Bolagsverket måste be dig komplettera anmälan fördröjs processen.

Hur går jag tillväga för att köpa ett lagerbolag?

Fyll i beställningsformuläret här på CBS.se. Vi kommer sedan att kontakta dig och förse dig med nödvändiga dokument. Du måste gå till banken och öppna ett konto i bolagets namn där du sätter in aktiekapitalet. Nästa steg är att underteckna de dokument som vi har skickat till dig och returnera dem tillbaka till oss, varpå vi skickar tillbaka en generalfullmakt till dig så att du kan börja använda bolaget omgående. Beroende på när du gör bankärendet och hur snabbt du sänder tillbaka dokumenten till oss, så kan du ha organisationsnumret till hands för ditt nya aktiebolag inom två timmar. Fördelarna med att köpa ett lagerbolag är alltså främst att det går snabbt och att du slipper den största delen av det administrativa arbetet. Allt till en mycket rimlig kostnad!

Snabbt, enkelt och tryggt!

Köp ditt lagerbolag av oss idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på våra lagerbolag. Vi kan ha ditt nya bolag klart inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!