hero-banner

Lagerbolag – Det enkla sättet att starta aktiebolag!

LÄS MER

Detta behöver du veta när du ska köpa lagerbolag

För att göra det så enkelt som möjligt för dig när du ska köpa ett lagerbolag av oss så följer här en liten redogörelse för vad det är för typ av information som efterfrågas i vårt beställningsformulär samt vilka val du kommer att behöva ta ställning till.

Ett lagerbolag är ett helt vanligt aktiebolag. Det kallas för lagerbolag för att det är ett aktiebolag som är bildat, färdigt och finns på ”lager”. Det har aldrig bedrivits någon verksamhet i de lagerbolag som vi säljer. Vi har bildat dessa bolag själva genom Bolagsverket för att sedan kunna sälja dessa vidare till kunder som vill ha ett aktiebolag snabbt och smidigt.

Företagsnamn

Alla våra lagerbolag får ett namn av oss när vi bildar dem, de heter Lagerbolaget C och ett nummer, exempelvis ”Lagerbolaget C 137”. När du fyller i vårt formulär så behöver du ange vad du vill att ditt aktiebolag ska heta.

Vi kommer att göra vad vi kan för att du ska få det företagsnamn (firma) som du önskar, men det händer att Bolagsverket ger avslag på det önskade namnet. Detta kan bero på flera anledningar, det kan till exempel vara för likt ett redan existerande aktiebolags namn.

Du kommer att behöva fylla i tre olika namnförslag för att vi ska ha en hög sannolikhet att något av dessa ska gå igenom.

I den här delen av vårt beställningsformulär har du även möjligheten att köpa tillvalet namngranskning för 475 kr. Det innebär att vi undersöker möjligheterna och sannolikheten för att dina önskade namnförslag går igenom innan ärendet skickas in till Bolagsverket.

Verksamhetsbeskrivning

Här beskriver du vad ditt aktiebolag ska ha för inriktning, det är viktigt att du är tydlig så att det framgår vad för verksamhet som ska bedrivas. Bolagsverket tar verksamhetsbeskrivningen i beaktande när det önskade företagsnamnet behandlas.

Ansökan om F-skatt, moms och arbetsgivare

Det här tillvalet i beställningsformuläret innebär att vi hanterar ansökan mot Skatteverket avseende F-skatt, moms och arbetsgivare. Tillvalet kostar 695 kr.

Bolaget behöver registreras för F-skatt om det ska sälja tjänster, exempelvis konsulttjänster inom data eller rekrytering.

Bolaget behöver registreras för moms om det säljer momspliktiga varor eller tjänster, exempelvis driver en butik eller säljer konsulttjänster.

Bolaget behöver registreras som arbetsgivare om det kommer att finnas anställda i bolaget som skall få lön utbetald.

Aktiekapital

De lagerbolag som beställs online hos oss har ett aktiekapital om 50.000 kr. Om du är intresserad av ett aktiekapital om 100.000 kr så är det bara att ringa oss.

Förbehåll

Om du ska äga aktiebolaget till 100% själv så finns det ingen anledning att välja ett förbehåll. Förbehåll är ett verktyg för att hjälpa till att reglera vad som händer vid förändringar i ägarbilden.

Om man är mer än en aktieägare så är hembud det vanligaste förbehållet.

Styrelse

I ett aktiebolag måste det finnas en styrelse. Styrelsen kan se ut på olika sätt men den måste bestå av minst två personer, en styrelseledamot och en styrelsesuppleant.

Det finns olika exempel på hur en styrelse kan vara sammansatt i beställningsformuläret.

Firmateckning

Här ska du ange vem som har rätt att teckna firman. Den eller de som tecknar firman har rätt att företräda bolaget, t ex ingå olika typer av avtal å bolagets vägnar. Exempelvis teckna ett hyreskontrakt eller hantera bolagets bankkonto.

Snabbt, enkelt och tryggt!

Köp ditt lagerbolag av oss idag!

Vi har ett marknadsledande erbjudande på våra lagerbolag. Vi kan ha ditt nya bolag klart inom 2 timmar!

man and women

AVVECKLA AKTIEBOLAG

Sälj ditt bolag till oss för snabbavveckling till marknadsledande villkor!

KONTAKTA OSS

Citadellet Bolagsservice AB
Strandgatan 7, 185 32 Vaxholm

Tel: 08-23 01 23   [email protected]

KÖPA LAGERBOLAG

Starta bolag med våra lagerbolag på 2 tim till marknadens bästa erbjudande!